Bonnierförlagen, 2022-05-03

Så firades Världsbokdagen på biblioteken i Ljusdal

För många bibliotek är Världsbokdagen en viktig och återkommande dag med syfte att lyfta litteratur och bibliotekens verksamhet. Genom en tävling som arrangerades av Adlibris och Bonnierförlagen fick folkbibliotek i Sverige chans att vinna 100 böcker att dela ut under Världsbokdagen den 23 april. Vinnare var Ljusdals bibliotek och deras arbete med ungdomars läsning.

Världsbokdagen och rosor

Sedan början av 1900-talet har man i Katalonien den 23 april firat Sankt Görans dag genom att ge en bok i gåva till dem man tycker om och får en ros tillbaka. För att återkoppla till traditionen med rosor berättar bibliotekarien Milva Jansson att de på Ljusdals bibliotek tillverkade ”tips-rosor” för att dela ut vinstböckerna.

– Alla mellan 10 och 19 år som gav oss en tips-ros fick en bok. Genom att ge plats för alla att tipsa varandra om böcker hoppas vi på att kunna väcka läslust men också att öka förståelsen för varandra genom att visa vilka böcker vi tycker om och väljer att tipsa varandra om.

Milva Jansson håller helt med om att Världsbokdagen är en viktig dag för biblioteken.

– Syftet med dagen är att uppmärksamma böckernas vikt för spridning av idéer, kunskaper och öka förståelsen bland människor och det går ju helt i linje med både bibliotekens läsfrämjande uppdrag och bibliotekets demokratiuppdrag. Böcker och läsning kan förändra världen och där har vi på biblioteket en viktig roll!

Med ungdomar i fokus 

Världsboktävlingen ville i år sätta fokus på ungdoms läsning, något som Ljusdals kommun arbetat aktivt med.

Vi har de senaste året påbörjat ett ungdomsprojekt med syfte att se till att biblioteken är en relevant plats för ungdomar. Med barnkonventionen som grund är vi nu ute i kommunen och på olika sätt pratar med ungdomar om vad de vill ha på biblioteket.

Vi arbetar både med att starta upp mer kontinuerliga aktiviteter för ungdomar på biblioteken så att ungdomar kan se att biblioteket är en plats där det händer saker som är relevanta för dem. Men också med att komma ut via skolor, pop-ups och sociala medier.

Vad är ditt bästa tips att komma i gång med just sociala medier för att kommunicera med ungdomar?

Steg ett tänker jag är att börja, så får en lära sig lite under tiden. Jag tror att det är lätt att folk känner sig oroliga över att inte förstå forumet och därför hindras från att våga försöka. Jag tror att det är viktigt att vi på biblioteken förstår att vi måste befinna oss där ungdomarna befinner sig både fysiskt och digitalt. Det finns också ett maktperspektiv kopplat till det. När vi rör oss till ungdomarnas forum så gör det också att konversationen tydligare hamnar på ungdomarnas villkor.

Om vi ber ungdomar skicka ett mail eller ringa så är det lätt att de fastnar i vuxenvärldens regler kring hur en ska bete sig i de forumen. Men när jag ber någon snapa något till mig så gäller ungdomarnas regler för det forumet. Men mitt bästa tips är helt enkelt att bara göra och se hur det går (men tänka lite kring gdpr, åldersgränser och kommunpolicys så inget blir allt för fel)!

När ungdomarna väl har kommit till biblioteken. Vad tror du är bästa sättet att inspirera ungdomar att läsa?

Jag tror att det viktigaste för att inspirera till läsning handlar om att utgå från den situation personen befinner sig i och arbeta med glädje och intresse framför pekpinnar och tvång. Vi på biblioteken har ju en fantastisk möjlighet att vara en fristad för ungdomar som annars ofta blir bedömda i sin vardag.

Vi på biblioteken kan också visa på kopplingen mellan litteraturen och resten av ungdomarna vardag. Det kan vara allt från spelböcker och böcker som blivit film till böcker som handlar om situationer ungdomarna känner igen sig i eller böcker som de har stött på via sociala medier eller i andra sammanhang.