Bonnierförlagen, 2024-06-17

Foto: Shutterstock

Särskilt statsbidrag för inköp av barnböcker i skolan

Glöm inte bort att nyttja statsbidraget – böcker av hög kvalitet ökar jämlikheten i skolan. Det finns ett särskilt statsbidrag för inköp av skön- och facklitterära barnböcker för att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur.

Nytt bokbidrag–  läs en artikel i Vi lärare

Beslut om bidrag

Vem kan söka bidrag

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Lågstadiet inom grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan.
  • Skolbibliotek

Ersättning för redan inköpta eller planerade inköp

Ni kan få ersättning för kostnader som ni redan har haft eller väntas ha under innevarande bidragsår. Ansökan är öppen 1 oktober–1 november 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

För att kunna begära ut statsbidraget behöver du ha behörighet till e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten

Sök statsbidrag i e-tjänsten