Bonnierförlagen, 2019-08-14

Skolprojektet "Värsta bästa nätet 2.0"

I april–maj inledde Bonnier Fakta ett samarbete med organisationen Let´s Make Love Great Again med syfte att förbättra miljön på nätet för barn och ungdomar. Drygt 100 000 exemplar av Maria Dufvas bok Värsta bästa nätet trycktes och distribuerades gratis till nästa alla fjärdeklassare.

Samtidigt fick fjärdeklassarnas lärare tillgång till en gratis lärarhandledning för att kunna använda boken aktivt i undervisningen i skolan.

Nu tar vi nästa steg i kampanjen och erbjuder ALLA elever i Sverige att få ett eget exemplar av boken. Vi når cirka 20 000 klasser och 500 000 elever. Distributionen till skolorna sker under början av vårterminen 2020. (Boken riktar sig till årskurs 3–7 och specialklasser).

Klicka här för mer information