Bonnierförlagen, 2022-12-02

Ting som bär våra minnen – lärarhandledning för nedladdning

Denna handledning innehåller material för lärare att använda till elever i gymnasieskolan. Den behandlar handlingen i boken med hjälp av både gruppövningar och individuella reflektioner och tanken är att inspirera till kritiskt tänkande och stärka elevernas empatiska förmågor.

Ladda ner handledningen

Om boken:

När Dina och Jovan Rajs var barn drabbade Förintelsen forna Jugoslavien. Deras tillvaro slogs i spillror och familjer splittrades. Judiska seder och traditioner raderades från deras liv. Men med hjälp av ting som de sparat, återfunnit eller fått längs vägen har de lyckats hålla fast vid sin historia och identitet.

Det är ting som vid första anblick kan te sig triviala, men som tillsammans vittnar om deras liv som överlevande. En papperslapp, ett släktfoto, en golvplatta, ett schackspel – saker som påverkat Dinas och Jovans sätt att tänka och känna och som format dem genom livet. Här berättar de sin historia genom dessa ting.

Denna handledning innehåller material för lärare att använda till elever i gymnasieskolan. Den behandlar handlingen i boken med hjälp av både gruppövningar och individuella reflektioner och tanken är att inspirera till kritiskt tänkande och stärka elevernas empatiska förmågor.