Bonnierförlagen, 2021-10-12

Foto: Caroline Andersson Renaud

Ulrika Caperius efterfrågar en bredare samverkan i regeringens läsråd

Ulrika Caperius, ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete, har publicerat en debattartikel för Svensk Bokhandel där hon anser att Amanda Lind missat chansen att skapa en unik samlad kraft i regeringens nya läsråd.

Ulrika välkomnar läsrådet bestående av kompetenta och engagerade medlemmar. Däremot anser hon att frånvaron av bokförlag och liknande verksamheter gör att man går miste om en viktig kunskap inom skapandet och spridandet av läsfrämjande böcker. Precis som att myndigheter, akademi och civilsamhälle utgör en självklar del borde även representanter som på daglig basis jobbar med frågan ha en naturlig del i ett sådant råd, enligt Ulrika.

Inom förlagsbranschen finns en stor längtan, och ett behov, av att samla resurser och kompetens för att driva arbetet framåt, menar Ulrika. Hon beskriver vidare att detta bara kan ske genom samarbete på ett nationellt plan. Läslovet och BonnierHoops är två exempel hon lyfter på hur goda resultat kan nås genom samarbete.

Det framgår i artikeln att läsrådet är ett välbehövligt tillskott. För att visa på regeringens ambition att samverka brett skulle dock ytterligare perspektiv kring barns läsning behöva plockas in. Läs hela Ulrikas debattartikel här.