Bonnierförlagen, 2021-05-11

Unga har återupptäckt läslusten under pandemin – sex av tio läser eller lyssnar mer

61 % av läsande svenskar i åldrarna 18–30 har läst eller lyssnat på fler böcker under pandemin jämfört med innan. Det tror att de kommer att fortsätta med det i samma utsträckning även efter pandemin. Det visar en undersökning som Bonnierförlagen gjort i samarbete med CINT.

Nästan var fjärde (23 %) svensk, mellan 18 och 30 år, har läst många fler böcker än innan pandemin och en tredjedel (33 %) i åldersgruppen uppgav att de läst några fler. Var fjärde (26 %) som lyssnar på böcker har lyssnat på många fler och samma antal svarar att de har lyssnat på några fler ljudböcker.

Mattias Fyrenius, vd på Bonnierförlagen:

– Svenska läsare frossar i litteratur just nu, det visste vi redan sedan tidigare utifrån branschens och våra egna historiskt höga försäljningssiffror. Men att nu få insikt i hur och varför vi läser och lyssnar mer är mycket intressant – och glädjande. Det visar sig att många verkligen har återupptäckt läslusten under pandemin, särskilt i de något yngre generationerna.

På frågan om varför de läst mer det senaste året svarade tre av tio (32 %) unga läsare av pappersböcker att det beror på att Corona-restriktioner i stor utsträckning satt stopp för biobesök, teater, utställningar eller sociala sammankomster. Sex av tio (57 %) uppger att de läst mer då de tillbringat mer tid hemma.

När vardagen återgår till det normala efter pandemin tror fler än tre av fyra (79%) av läsarna mellan 18 och 30 att de antingen kommer läsa lika många tryckta böcker som i dag, eller öka ytterligare – vilket fyra av tio (39 %) uppger. Bara 17 % tror att de kommer att läsa mindre.

En dryg fjärdedel (28 %) tror att de efter pandemins slut kommer att öka sin lyssning, medan en knapp tredjedel (30 %) tror att de kommer lyssna på lika många ljudböcker som under pandemin. 15 % uppger att de tror sig komma att lyssna i lägre utsträckning än de gör idag.

Mattias Fyrenius:

– Undersökningen tyder på en mycket ljus framtid för läsandet och litteraturen. Det är förstås fantastiskt upplyftande information. Vi hoppas naturligtvis att denna trend håller i sig även när samhället öppnar upp igen och att läsningen blivit en ny- eller återupptäckt vana som inte minst de yngre håller fast vid.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd via webb-enkäter i CINT-paneler. Totalt medverkade 2016 respondenter mellan 18 och 79 år som antingen läser tryckta böcker och/eller lyssnar på ljudböcker (skönlitteratur och facklitteratur inkluderat, barnböcker exkluderat). Fältperiod 21–26 april 2021.