Bonnierförlagen, 2021-03-16

Världsbokdagen 23 april

Böcker sprider idéer och kunskap och bidrar till förståelse och tolerans mellan människor. Biblioteket spelar en nyckelroll i förmedlingen av böcker och litteratur, så inför Världsbokdagen 2021 den 23 april vänder vi oss till folkbiblioteken och uppmärksammar deras arbete med barn och ungas läsning.

Det senaste året har varit omvälvande och krävande och många av oss har tvingats hitta nya, kreativa lösningar i arbetet. Och goda lösningar ska spridas för att ge inspiration och uppmuntra andra att göra likadant!

För att ge ett exempel på synnerligen bra idéer arrangerar Adlibris en tävling i samarbete med Bonnierförlagen. Det folkbibliotek som bäst beskriver sina läsfrämjande insatser under pandemin vinner 100 böcker att dela ut till sina besökare i samband med Världsbokdagen. Mejla en enkel beskrivning över kreativa lösningar som använts för att nå och inspirera barn och ungdomar till läsning och litteratur under pandemin till varldsbokdagen@adlibris.com för att tävla.

Vi behöver ditt bidrag senast den 26 mars. Juryn består av personal från Adlibris och Bonnierförlagens biblioteksgrupper.

Välkomna med ert tävlingsbidrag!