Bonnierförlagen, 2018-12-19

Foto: Klara Leo

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Bonnierförlagen vill inom ramen för vårt kompetensområde vara en aktiv del av samhället och ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med initiativ som främjar glädjen och viljan att läsa hos alla människor, vi fokuserar på det skrivna ordet, och inkludering. Parallellt arbetar vi för en rikare mångfald på Bonnierförlagen, och för att värna miljön.

På den här filmen berättar vi mer om vårt arbete, följ med!