Här är Sveriges tio svåraste samtalFoto: Jesper Anhede

Här är Sveriges tio svåraste samtal

18 september, 2017 | Bokförlaget Forum

I en ny gallupundersökning gjord av Novus listar svenska folket sina svåraste kommunikationsutmaningar. På första platsen ligger att säga upp bekantskapen med en familjemedlem. I boken Vi måste prata – lätta lösningar på svåra samtal listar retorikern och författaren Elaine Eksvärd våra värsta samtalsutmaningar – och de retoriska lösningarna.

I topp i Novus undersökning, som är gjord på uppdrag av retorikbyrån Snacka Snyggt, ligger att säga upp bekantskapen med personer i vår närhet.

– Vi har ingen tradition av att säga upp vänskapstraditioner i Sverige, även om de är destruktiva. De flesta låter vänskapen rinna ut i sanden. Man visar mindre vördnad om en vän som man haft i 13 år än mot en person som man har dejtat i tre månader. Vi tycker att det är jobbigt att göra slut, men vi gör det iallafall, säger retorikern och författaren Elaine Eksvärd.

Att säga upp bekantskapen med en familjemedlem är svårast, tycker svenskarna.

– Det kan vara en förälder som har misshandlat en psykiskt eller fysiskt under barndomen. Eller bara en destruktiv släkting. Problemet med denna samtalsutmaning är att du ofta behöver samtala med fler än den destruktiva familjemedlemmen. Det kan finnas de som kanske agerar medlare och försöker få dig att förlåta istället för att avsluta, fortsätter Elaine Eksvärd.

På plats sex kommer ”Samtala med personer som pratar byråkratiskt, akademiskt eller hänvisar till luddiga paragrafer”. Elaine Eksvärd tror att detta kan komma att påverka valet 2018:

– Det är många som använder akademisk terminologi i syfte att härska över folk. Politiker kan använda sig av samma metoder för att visa sig smarta. Problemet är att folk inte förstår. Man ser en trend att politiker som gör sig begripliga har ett bättre valresultat. Det samma tror jag kommer hända inför valet 2018.

Vi måste prata – lätta lösningar på svåra samtal har recensionsdag den 2 oktober 2017.

Sveriges svåraste samtal enligt Novus gallupundersökning:

1. Säga upp bekantskapen med familjemedlem (78,90 %)
2. Säga upp en vänskapsrelation (75,41 %)
3. Samtala med personer som är övertydliga och förklarar saker du redan vet (splaining) (75,32 %)
4. Göra slut på en kärleksrelation (75,11 %)
5. Samtala med någon som fått ett tragiskt besked (cancer/nära anhörig dött/seperation) (70,16 %)
6. Samtala med personer som pratar byråkratiskt, akademiskt eller hänvisar till luddiga paragrafer (59,19 %)
7. Hålla tal (52,45 %)
8. Ta konflikter (47,87 %)
9. Samtala med folk som är tystlåtna (44,79 %)
10. Berätta om sina fördelar (skryta på rätt sätt) (44,24 %)

Vänligen kontakta Karin Wahlén på Kult PR för ytterligare information och kontakt med Elaine Eksvärd:
Karin Wahlén, karin.wahlen@kultpr.se
+46 768 96 22 54

Bokförlaget Forum grundades 1944 och är en del av Bonnierförlagen, Sveriges största förlagshus. Vi ger ut ca 60 titlar per år, både svensk och översatt skönlitteratur respektive facklitteratur.