Över 100 miljoner SEK i digitala intäkter på Bonnierförlagen

06 december, 2016 | Bonnierförlagen

Bonnierförlagen har i år passerat 100 miljoner SEK i omsättning på digitala böcker. Det är en omsättningsökning motsvarande 60% jämfört med föregående år. Av förlagshusets katalog om 6 677 digitala artiklar* har 96 % av dessa köpts eller lånats ut i år.

Håkan Rudels, VD Bonnierförlagen:

För första gången passerar vi 100 miljoner SEK i digital omsättning på Bonnierförlagen. Det känns som en milstolpe. De digitala formaten är nu en integrerad del av vår och författarnas vardag. Vi räknar i år med att sälja nästan 3 miljoner digitala böcker, vilket var en osannolik tanke för några år sedan när vi startade vår stora satsning på att digitalisera vår utgivning. Vi har aldrig haft en så stor och levande titelkatalog som idag. Det är en väldigt glädjande utveckling.

Den starka ljudboksutvecklingen på Bonnierförlagen håller i sig. Under hösten har även e-boksförsäljningen ökat kraftigt, vilket är ett trendbrott.

Av Bonnierförlagens totala förlagsomsättning utgörs 17% av digitala* intäkter. Under 2017 kommer Bonnierförlagen tillgängliggöra ytterligare ca 1 000 digitala titlar.

*Med digitala böcker/intäkter/artiklar avses e-böcker och digitala ljudböcker.