BonnierHoops! – streetbasketplanen där basket och kultur delar planhalva

Hållbarhet

Basket och kultur delar planhalva

BonnierHoops! startades sommaren 2015 av Bonnierförlagen och Svenska Basketbollförbundet. Syftet är att på ett roligt och inspirerande sätt främja läsning och det skrivna ordet, med hjälp av basket och olika kulturyttringar. Då läsförståelsen är som lägst bland ungdomar som inte har svenska som modersmål, är det i områden med stora andelar nysvenskar som BonnierHoops kan göra störst skillnad.

Inom ramen för BonnierHoops ryms basketspel, läsning i bokloungen, artistuppträdanden, skrivarverkstäder, poesiworkshops, dansworkshops och mycket mer. Hösten 2018 flyttade BonnierHoops även in på Bokmässan i Göteborg med ambitionen att belysa vikten av läsförståelse i utsatta områden, men också bidra till att göra bokmässan tillgänglig för fler ungdomar.

Basket och kultur delar planhalva