Hållbarhet: ekonomi

En ökning av ekonomiskt kapital får inte ske på bekostnad av en minskning i socialt kapital eller naturkapital. Detta gäller oss, såväl som dem vi samarbetar med. För att säkerställa detta måste alla våra större samarbetspartners skriva under vår Code of Conduct, en uppförandekod, när vi inleder ett samarbete.

Uppförandekoden innehåller riktlinjer för vad vi kräver av oss själva och andra. Den innefattar exempelvis krav och riktlinjer för arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet. Den deklarerar även att våra samarbetspartners ska prioritera metoder, produkter och tjänster som har minimal miljöpåverkan.