Social hållbarhet: Jämställdhet

På Bonnierförlagen är jämställdhet en självklarhet och alla ges samma möjligheter. Men det är inte en självklarhet överallt. Det svenska samhället har kommit en bit på vägen i vissa avseenden, men i andra är vägen framför oss lång. Därför tar Bonnierförlagen ställning i frågan. Förlagshuset drar ett strå till stacken genom initiativ som lyfter jämställdhet och feministiska perspektiv.

Ett initiativ som syftade till att uppmuntra unga vuxna till samtal om jämställdhet och könsroller i klassrummet involverade den prisbelönta författaren Chimamanda Ngozi Adichies manifest Alla borde vara feminister. På initiativ av Albert Bonniers Förlag, som gav ut manifestet i Sverige, skickades 100 000 exemplar som en gåva till alla elever i årskurs 2 i landets gymnasieskolor.

Johanna Haegerström, Chimamanda Ngozi Adichies förläggare på Albert Bonniers Förlag:

– Vår förhoppning var att Chimamanda Ngozi Adichies text skulle lyfta en viktig fråga och öppna upp för samtal utifrån de ungas egna erfarenheter.

Förhoppningen infriades, menar Johanna Haegerström. Bokgåvan ledde till samtal och eftertanke. Bland annat skickade 27 elever från Fryshusets gymnasium brev till förlaget och delade sina tankar kring boken och feministiska frågor.

En ung man delade att: ”Nu när jag kan och lärt mig mycket mer om feminism så förstår jag att min tidigare bild var helt fel… Kvinnor ska ha rätt till samma saker och möjligheter som vi män. De är lika mycket medmänniskor, vänner, familj, och det är dags att vi öppnar våra ögon. Vi män bär också ansvar och bör inte överrösta.

– Vi fick väldigt fin respons. Det är häftigt när man ser litteraturens kraft ha en sådan direkt påverkan. En utvärdering av initiativet visade att nästan nio av tio lärare vars elever hade läst och diskuterat boken upplevde att eleverna fått större kunskap om feminism och jämställdhet, säger Johanna Haegerström.

Utöver bra samtal i klassrum runtom i landet fick förlagets initiativ uppmärksamhet i bland annat Washington Post och The Guardian, vilket bidrog till att skapa uppmärksamhet för feministiska frågor även i ett större sammanhang.

Johanna Haegerström tycker att initiativet lyckades uppnå målet:

–  Vi som förlag tog ställning för jämställdhet och lyfte en viktig fråga med resultatet att unga människor läste, tänkte och diskuterade. Förhoppningen är att de tar med sig kunskapen och insikterna de landat i när de tar steget ut i vuxenlivet.

FAKTA: Projektet initierades av Albert Bonniers Förlag och genomfördes 2015 i samarbete med Sveriges Kvinnolobby, FN-förbundet, Teskedsorden, Unizon och Gertrud Åström samt fackförbund som LO och TCO.