Våra värderingar

Respekt

  • Vi är schyssta och respektfulla
  • Vi ställer upp för och hjälper varandra

Affärsmässighet

  • Vi tar ansvar för strategiska mål och förändringar
  • Vi prioriterar utifrån helheten och kan ta obekväma beslut

Öppenhet

  • Vi är mottagliga för nya perspektiv, människor och idéer
  • Genom dialog delar vi information, kunskap och erfarenheter

Mod

  • Vi vågar prova det nya och ifrågasätta det gamla
  • Vi försvarar och förklarar den publicistiska verksamheten och dess beslut

Kvalitet

  • Vi är tydliga med mål, förutsättningar och uppföljning
  • Vi litar på och tar tillvara på varandras kompetens