Bonnierförlagen, 2021-11-21

Asynja. Kungens grav – lärarhandledning

Det här är en lärarhandledning till boken Asynja – Kungens grav av författaren Elisabeth Östnäs och illustratören Lina Neidestam. Det är den första delen i Asynja-serien. I

lärarhandledningen finns tankar, idéer och förslag på hur du kan arbeta med boken tillsammans med dina elever. I lärarhandledningens inledning får du utöver en presentation av boken och författarna också utdrag från läroplanens (Lgr11) syftesbeskrivning och centrala innehåll för årskurs 4–6 i svenska, svenska som andraspråk, historia och religion.

Lärarhandledningen är uppbyggd kring vad du kan göra före, under och efter läsningen av boken. Här finns läsförståelsefrågor kopplade till bokens handling men också samtalsfrågor där eleverna kan göra textkopplingar till sig själva, sin omvärld och andra texter. I lärarhandledningen finns också ord – och begreppslistor samt tips på olika teman kopplade till vikingatiden som du kan arbeta med parallellt.

Lärarhandledningen finns även med anpassning till utställningen på The Viking Museum

Handledningarna är gjorda av Pär Sahlin.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Lärarhandledning Asynja. Kungens grav

Ladda ner och skriv ut

Lärarhandledning – med anpassning till utställning på The Viking Museum