Bonnierförlagen, 2023-08-02

Asynja – lärarhandledning

Det här är en lärarhandledning till bokserien Asynja av författaren Elisabeth Östnäs och illustratören Lina Neidestam, utgiven av bokförlaget Bonnier Carlsen. I lärarhandledningen finns tankar, idéer och förslag på hur du kan arbeta med böckerna tillsammans med dina elever.

I lärarhandledningens inledning får du utöver en presentation av böckerna och författarna också utdrag från läroplanens (Lgr22) syftesbeskrivning och centrala innehåll för årskurs 4–6 i svenska, svenska som andraspråk, historia och religion.

Lärarhandledningen är uppbyggd kring vad du kan göra före, under ochefter läsningen. Här finns läsförståelsefrågor kopplade till böckernas handlingmen också samtalsfrågor där eleverna kan göra textkopplingar till sig sjäva, sin omvärld och andra texter. I lärarhandledningen finns också ord – och begreppslistor samt tips på olika teman kopplade till vikingatiden som du kan arbeta med parallellt.

Lärarhandledningen finns även med anpassning till utställningen på The Viking Museum

Handledningarna är gjorda av Pär Sahlin.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Lärarhandledning Asynja. Kungens grav/Frejas svärd/ Volvans väv

Ladda ner och skriv ut

Gratis lärarhandledning. Asynja: Kungens grav

Ladda ner och skriv ut

Gratis lärarhandledning – med anpassning till utställning på The Viking Museum