Bonnierförlagen, 2022-05-04

Att välja ett liv – lärarhandledning

Denna lärarhandledning är framtagen till Marie Lok Björks bok Att välja ett liv utgiven av Bazar förlag 2021. De olika uppgifterna är tänkta att användas på gymnasiet och knyter an till ämnesplanerna för historia, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Att välja ett liv – gratis lärarhandledning