Bonnierförlagen, 2024-05-23

De tar allt ifrån mig – lärarhandledning

Vi hoppas att du kommer att ha glädje av lärarhandledningen. I den får du först en kort sammanfattning av De tar allt ifrån mig och en presentation av Linda Jones. Därefter tydliggörs hur boken kan kopplas till Lgr22 och till Gy11. Sist presenteras olika uppgifter som du kan använda i klassrummet före, under och efter läsningen. Du behöver inte arbeta med alla uppgifterna. Välj de som du upplever är mest relevanta för dig och din klass.

Lycka till med läsningen och arbetet i klassrummet!

Lärarhandledning av Jenny Edvardsson, legitimerad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk mot SFI

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis lärarhandledning: De tar allt ifrån mig av Linda Jones