Bonnierförlagen, 2022-02-08

Glasfågelns barn – lärarhandledning

Den här lärarhandledningen är framtagen till boken Glasfågelns grav av Katarina Genar. Glasfågelns grav är en spännande berättelse att läsa och arbeta med tillsammans. Ni kommer att få resa i tid och rum och följa flera spännande karaktärer och deras livs en. En perfekt bok för den som gillar spänning och mystik.

Här finner du tips på aktiviteter att göra före, under och efter läsningen. Förslag på lässtrategier vid boksamtal och frågeställningar som du kan ställa till eleverna under och efter högläsning. Frågeställningarna är förslag och anpassas med fördel till elevernas förkunskaper och intressen. Frågorna kan också användas av eleverna vid enskild läsning eller vid boksamtal i mindre läsgrupper. Syftet med frågorna är att fördjupa läsupplevelsen genom att reflektera över det ni läst.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Glasfågelns barn – gratis lärarhandledning