Bonnierförlagen, 2022-02-23

Knorr, Koko och siffran – lärarhandledning

Den här handledningen vänder sig till dig som arbetar med förskolebarn i åldern 1-3 år. Här finns konkreta tips och inspiration hur man kan arbeta med och kring böckerna om Knorr och Koko.

I handledningen hittat du dels övningar och frågor som anknyter till varje berättelse om Knorr och Koko, dels massor av mattelekar, sånger och ramsor som hjälper dig att på ett lekfullt sätt introducera matematik för de yngsta barnen i förskolan.

Ur Förskolans läroplan, Lpfö 18:

Förskolans värdegrund och uppdrag: Kommunikation och skapande

”Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.”

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla – förmåga 

Filer

Ladda ner och skriv ut

Knorr, Koko och siffran – gratis lärarhandledning