Bonnierförlagen, 2022-11-11

Lisbet och Sambakungen – lärarhandledning

Genom att arbeta med skönlitteratur kan vi utforska många av kursplanemålen. Svenska, bild och samhällskunskap är bara några av de ämnen som går att koppla till arbetet med en skönlitterär bok. I själva boken nns inget stuprörstänkande, utan den handlar om livet självt, och den nykna läraren upptäcker sambanden mellan boken och läroplanen. Bara titeln kan i det här fallet väcka nykenhet. Vad är egentligen en Sambakung? Vad utmanar en sådan titel för normer?

I den här lärarhandledningen hittar du tips och vägledning kring hur man kan arbeta med böckerna både före, under och efter läsningen. Se det som förslag på hur du kan arbeta med texten och använd din nykenhet för att anpassa materialet efter dig och dina elever.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Lisbet och Sambakungen