Bonnierförlagen, 2020-10-12

Maryam och mormorsmålet – lärarhandledning

Hur det kan vara att komma till ett land där det talas ett språk som man inte förstår kan vara svårt för eleverna att sätta sig in i. Boken Maryam och mormorsmålet konkretiserar den känslan och upplevelsen för eleverna. Ni kommer att följa huvudkaraktären Maryam som kommer till Sverige med sin familj. Kvar är mormor som står Maryam mycket nära. Maryam är i ett land där hon inte vill vara men hittar ändå äkta och genuin vänskap. Trots olika språk förstår Maryam och hennes nya vän Ida varandra bättre än någon annan. Ni kommer också att upptäcka att alla skrattar på samma språk. Boken tar upp ämnen som vänskap, svek, saknad, längtan och mod. 

I handledningen får du tips på hur du kan arbeta med boken Maryam och mormorsmålet. Du finner förslag på lässtrategier vid boksamtal och frågeställningar som du kan ställa till eleverna vid högläsning. Du kan också låta eleverna använda sig av frågorna när de läser själva. 

Filer

Ladda ner och skriv ut

Maryam och mormorsmålet – ladda ner gratis lärarhandledning