Bonnierförlagen, 2024-02-20

Vi lär oss i Valleby skola – lärarhandledning

Välkommen till Valleby-skolan! Här lär vi oss lite av varje. Både svenska och engelska. Vi rör på oss under lektioner i idrott och hälsa. Så har vi NO och ganska mycket SO.

I den här lärarhandledningen hittar du text och elevuppgifter kopplade till olika Lassemaja-titlar samt till olika ämnen (engelska, idrott och hälsa, svenska, NO och SO) och till det centrala innehållet Lgr 22 (Förskoleklass-åk 3).

Arbetsgången är obunden, det är du som lärare som väljer bland olika ämnen som du hittar i handledningens olika klassrum. Du kan utgå från en Lassemaja-titel och i översikten på s. 9-11 hittar du vilket ämne och vilka uppgifter som passar till just den boken. Eller vänd på det. Kanske har ni läst om barnkonventionen under ett SO-pass. I översikten ser du vilken Lassemaja-titel ni kan läsa och sedan låta eleverna göra uppgifter till.

Ladda ner handledningen här