Bonnierförlagen, 2022-05-31

Mizeria deluxe – lärarhandledning

Den här lärarhandledning är framtagen till Melody Farshins trilogi om Aicha och Ali. De olika uppgifterna är tänkta att användas med elever på högstadiet och/eller gymnasiet i ämnena svenska eller svenska som andraspråk. 

I lärarhandledningen finns först ett avsnitt om varför man ska läsa skönlitteratur. Sedan presenteras författaren och de tre romanerna kort. Därefter ges förslag på hur du kan arbeta med respektive bok. 

Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson, legitimerad lärare i svenska,  historia och SFI. 

Filer

Ladda ner och skriv ut

Mizeria, Lowkey och 100k – gratis lärarhandledning