Bonnierförlagen, 2021-08-25

Musse & Helium: Den hemlighetsfulla världen – lärarhandledning

Böckerna om Musse och Helium passar utmärkt att ha som grund och utgångspunkt i värdegrundsarbete.

Övningar och uppgifter kring värdegrundsarbete hittar du i lärarhandledningarna till de övriga böckerna om Musse och Helium. De tränar vi-känsla, gruppkänsla, samarbete, empati och trygghet, stärker elevernas självkänsla och självförtroende och är till hjälp i arbetet mot utanförskap och mobbing.

Tänk på att det viktiga i samarbetsövningar inte är vad den enskilde individen gör eller säger, det är samarbetet i gruppen som ska stå i fokus.

Här kan du också ladda ner ett bildspel Musse & Helium: Den hemlighetsfulla världen.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Musse & Helium: Den hemlighetsfulla världen – gratis handledning