Bonnierförlagen, 2022-07-11

Musse & Helium. En oväntad vändning – lärarhandledning

Böckerna om Musse och Helium passar utmärkt att ha som grund och utgångspunkt i värdegrundsarbete. Övningar och uppgifter kring värdegrundsarbete hittar du i lärarhandledningarna till de övriga böckerna om Musse och Helium. De tränar vi-känsla, gruppkänsla, samarbete, empati och trygghet, stärker elevernas självkänsla och självförtroende och är till hjälp i arbetet mot utanförskap och mobbing. Tänk på att det viktiga i samarbetsövningar inte är vad den enskilde individen gör eller säger, det är samarbetet i gruppen som ska stå i fokus. 

Den här handledningen innehåller också övningar som ska hjälpa dig att få dina elever att utveckla sin läsförståelse, och därmed sin läslust genom att arbeta med ordförståelse, läsförståelsefrågor på tre nivåer, träna på att använda läsförståelsestrategier och att göra textkopplingar.

Här finns också bild- och skrivuppgifter, matte- och NO-övningar med anknytning till berättelsen.

Ladda ner bildspel här

Filer

Ladda ner och skriv ut

Musse & Helium. En oväntad vändning – gratis lärarhandledning