Bonnierförlagen, 2023-09-07

På djupt vatten – lärarhandledning

Böckerna om Musse och Helium passar utmärkt att ha som grund och utgångspunkt i värdegrundsarbete. Övningar och uppgifter kring värdegrundsarbete hittar du i lärarhandledningarna till böckerna i första serien Musse och Helium samt i lärarhandledningen till Musse och Helium.

Må bra-veckan. Där får eleverna träna på att stärka sin självkänsla, självförtroende, gruppkänsla, att samarbeta, känna empati och trygghet och de är till hjälp i arbetet mot utanförskap och mobbing. Tänk på att det viktiga i samarbetsövningar inte är vad den enskilde individen gör eller säger, det är samarbetet i gruppen som ska stå i fokus.

Handledning av Malin Wedsberg.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Musse & Helium: På djupt vatten – gratis lärarhandledning

Ladda ner bildspel