Bonnierförlagen, 2022-04-28

Småspråkarna – lärarhandledning

Här finns idéer kopplade till boken Småspråkarna – språkutvecklande lekar och läsning för barn 0-3 år. Nedan finner du dels inspiration till hur ni i era dagliga aktiviteter på förskolan kan tänka “språkligt stödjande”, men också konkreta språkutvecklande stunder som bygger på innehållet i vår bok. Du, som förskollärare, barnskötare eller erfaren vägvisare för små barn har en mycket viktig roll i språkutvecklingen. Därför vill vi här ge dig extra språklekar att variera och utöka innehållet i boken med!

Filer

Ladda ner och skriv ut

Småspråkarna – gratis lärarhandledning