Bonnierförlagen, 2022-02-28

Spålek och ordskoj. DamDam. Kalaset – lärarhandledning

Den här handledningen vänder sig till dig som arbetar med förskolebarn i åldrarna 1–3 år. Här finns konkreta tips och inspiration hur du kan arbeta med och kring bilderboken Dam-Dam. Kalaset.

I handledningen hittat du dels övningar och frågor som anknyter till berättelsen om Dam-Dam, dels massor av språk- och ordlekar, rim och ramsor som väcker språklig nyfikenhet, stimulerar barnens språkutveckling och ökar deras ordförråd. 

Läs, titta och lek tillsammans!

Ur Förskolans läroplan, Lpfö 18:

Förskolans värdegrund och uppdrag, Kommunikation och skapande:

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

1

Filer

Ladda ner och skriv ut.

Dam-Dam. Kalset – gratis lärarhandledning