Bonnierförlagen, 2023-11-01

Förskolan Skräckis – pyssel, klassfoto och handledning

Böckerna om förskolan Skräckis skildrar barnens egen vardag  – i monstertappning. Berättelserna passar utmärkt att läsa högt och arbeta med tillsammans. Genom serien får ni följa spöket Boo som kan göra sig osynlig, klistriga Bite, varulven Ulvin och de andra skräckisbarnen och deras äventyr på förskolan. Berättelserna tar upp känslor som glädje och rädsla. Belyser flera olika ämnen så som vikten av att bli sedd och inte behöva vara ensam, att inte bli förstådd, hur man kan hjälpas åt och sann vänskap. Ämnen som ni kan fördjupa er i när ni läser och arbetar med böckerna.

I handledningen finner du tips på aktiviteter att göra före, under och efter läsningen. Förslag på lässtrategier vid boksamtal och inspirationsfrågor som du kan ställa till barnen under och efter högläsning.

Ladda ner handledningen

Vi har också fyllt på med pyssel och klassfoto att ladda ner: