Formhistoria och digitalisering i ett paket

Formhistoria och digitalisering i ett paket

Omslag som passar på digitala skärmar

Här berättar vi hur vi har jobbat med omslag och formgivning i ”5000-projektet”, ett stort arbete med att digitalisera femtusen titlar ur Bonnierförlagens utgivning.

En digital bok visas ju nästan alltid på en sajt eller i en app, och då är omslaget och beskrivningen av boken ofta den enda informationsyta vi har att tillgå. Vi har därför lagt stor vikt vid att ta fram omslag som passar för att visas på en digital skärm och i litet format.

Önskemålet var först att använda originalomslag, men när projektet startade fanns inte rättigheter till dem. Istället fick illustratörer som Kristin Lidström, Joanna Hellgren, Elisabeth Marttala och Beata Bucht i uppdrag att göra porträtt på författarna som användes som omslag.

– Bakåt i tiden är de flesta omslagen osignerade, att signera omslag började man göra först på 60-talet. Det var bara i undantagsfall man signerade, om det var någon känd konstnär exempelvis, annars var formgivningen sekundär, säger Ilse-Mari Berglin som ansvarar för de digitala omslagen.

De fina omslagen från 30-40-50-talen skannas medan det parallellt förhandlats fram ett avtal med BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), där man fått till en prenumerationslösning som innebär att omslagen numera får användas.

– Parallellt med att vi använder oss av originalomslagen lägger vi ut större författarskap med sju eller fler titlar till en formgivare. De vi har använt oss av är Eva Lindeberg, Erica Jacobsson, Henning Trollbäck, Sara Acedo och Daniel Bjugård, för att nämna några. Det är roligt att formgivarnas verk får leva vidare, så som författarnas, och att få vara med att lyfta formhistoria också, avslutar Ilse-Mari.

I vår digitala omslagskatalog kan du läsa mer om formgivarna och se många av de fina omslagen. Katalogen laddar du ned här.

Katalogen är i epub och du behöver en eboksläsare för att läsa den (t ex programmet Adobe Digital Editions om du läser på datorn, iBooks om du läser på iPhone/iPad och Aldiko för de flesta övriga telefoner/surfplatta).