Bonnierförlagens digitala utgivning

Bonnierförlagen startade för några år sedan ”5000-projektet”, ett jättearbete med ambitionen att digitalisera femtusen titlar ur Bonnierförlagens arkiv. Det rör sig både om äldre och nyare titlar som inte funnits i digitalt format tidigare och återutges i e-boksformat. Nu har de flesta böcker hunnit bli klara och finns tillgängliga hos digitala återförsäljare, abonnemangstjänster och på bibliotek. Det har varit en hel avdelning på runt tio personer som jobbat i flera år för att kunna genomföra det här projektet.

Varför digitalisera femtusen böcker?

Vi på Bonnierförlagen har sedan 1837 ägnat oss åt att ge ut de bästa berättelserna vi kan hitta. Det har funnits praktiska begränsningar för hur många av dem vi kunnat hålla i tryck och lager, men i och med att vi kan återutge titlarna som e-böcker finns möjligheten att hålla dem tillgängliga samtidigt och under lång tid framåt. 5000-projektet är en långsiktig satsning och ett tillgängliggörande av Bonnierförlagens kulturskatt.

Så går det till

Hur gör man när man börjar med ett sånt här jätteprojekt? Jesper Ims Johansson, som varit en av de som jobbat mest aktivt med 5000-projektet, berättar:

– Först måste man se till att skriva avtal med alla rättighetsinnehavare, vilket ibland kan vara ganska besvärligt, eftersom det ofta rör sig om författarnas arvingar som kan vara spridda över världen. De flesta författare och rättighetsinnehavare har blivit väldigt glada när vi kontaktat dem, och uppskattar att deras böcker får nytt liv.

– När man väl har avtal på plats gäller det att hitta själva texten, berättar Jesper. I undantagsfall har det funnits digitalt material, men oftast har vi letar vi upp fysiska exemplar av böckerna (i Bonnierförlagens arkiv om det funnits, annars på antikvariat). Böckerna scannas och ocr-tolkas (=konverteras till digital text) för att kunna bli en e-bok.

Utmaningar

Det här är ett stort projekt som spänner över många olika slags författarskap och titlar. När böcker är skrivna i en annan tid dyker det ibland upp förlegade uttryck och synsätt. Det kan vara sånt som vi idag tycker är könsstereotypt, icke-inkluderande eller rasistiskt. Men oavsett vad vi personligen tycker om texterna så är de en del av vår historia och de hjälper oss att belysa tiden de skrevs i. Att vi gör femtusen böcker tillgängliga betyder förstås inte att vi håller med om allt som står i alla böcker. För att uppmärksamma läsaren på att sätta boken i sin historiska kontext använder vi ibland så kallade disclaimers, en kort inledande text där vi påminner om just detta.

Mottagande

Projektet och böckerna har fått väldigt fint mottagande, inte minst på biblioteken. Under ett år blir hela 95% av de här böckerna lästa, köpta eller utlånade – en siffra som överträffat våra förväntningar. Bland de populäraste lite äldre författarskapen som digitaliserats hittar vi Karin Boye, Sigge Stark, Per Anders Fogelström, Vilhelm Moberg, Virginia Woolf och bland de nyare finns författare som Nora Roberts och Martin Widmark.

Omslag och formgivning i 5000-projektet

Vi har lagt stor vikt vid att ta fram omslag som passar för att visas på en digital skärm och i litet format. I vår digitala omslagskatalog kan du läsa mer om formgivarna och se många av de fina omslagen. Du kan läsa mer om omslagsarbetet och ladda ned katalogen här.