Hållbarhet: social

Vårt hållbarhetsarbete

Ansvar, utveckling och läsglädje

Vi på Bonnierförlagen tror att böcker och läsning bidrar till en hållbar värld. Därför sätter vi årligen av 1 procent av vårt resultat till socialt hållbarhetsarbete. Vårt arbete strävar mot att alla barn och unga ska upptäcka glädjen och lusten i att läsa. Något som gör dem förmögna att självständigt delta i, och påverka vårt demokratiska samhälle. Därför arbetar vi aktivt och långsiktigt med egna och andras initiativ som främjar läsning och det skrivna ordet, men också inkludering och mångfald.

Ansvar, utveckling och läsglädje
Vårt hållbarhetsarbete

Se en film

Läsfrämjande

Läsande förebilder

Vi på Bonnierförlagen tror att böcker och läsning bidrar till en hållbar värld. Vi arbetar för att alla barn och unga ska lära sig läsa och skriva för att självständigt kunna delta i, och påverka vårt demokratiska samhälle. Vi arbetar aktivt och långsiktigt med initiativ som främjar läsning och det skrivna ordet. Det finns det många andra som också gör! Här lyfter vi fram inspirerande läsfrämjare, läsexperter och läsande förebilder, personer som alla arbetar för att skapa läslust. Läs mer om våra läsande förebilder här

Läsande förebilder
Vårt hållbarhetsarbete

Uppförandekod

Vi på Bonnierförlagen strävar efter att vara en aktiv del av samhället och ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. Vi arbetar främst med initiativ som främjar glädjen och viljan att läsa hos alla människor, med inkludering och för att värna miljön. För att uppnå detta behöver vi samarbeta. Vi har som ett led i detta arbete tagit fram en uppförandekod som vi förväntar oss att våra samarbetspartners, liksom vi själva, följer. Uppförandekoden hittar du här. Har du några frågor eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att höra av dig Rickard Andersson. En kortfattad, övergripande beskrivning av vårt hållbarhetsarbete hittar du här.

Uppförandekod
Yttrandefrihet

Det fria ordet

Svenska PEN:s uppgift är att försvara det fria ordet. Vårt arbete utgår från att det skrivna ordet inte har några gränser, vare sig politiska, nationella eller religiösa. PEN:s medlemmar ställer sig bakom PEN:s charter, som också lyfter fram vars och ens ansvar att motverka lögner, rasism och hat mellan folkgrupper och samhällsklasser. Svenska PEN är en politiskt obunden ideell förening för författare, journalister, bibliotekarier, förläggare och andra litterärt verksamma, och är ett av över hundra PEN-centra i det världsomspännande nätverket PEN International. Det är en självklarhet för Bonnierförlagen att stötta Svenska PEN och medverka i arbetet med att försvara det fria ordet.

Det fria ordet
Jämställdhet
Vårt hållbarhetsarbete

Jämställdhet

På Bonnierförlagen är jämställdhet en självklarhet och alla ges samma möjligheter. Men det är inte en självklarhet överallt. Det svenska samhället har kommit en bit på vägen i vissa avseenden, men i andra är vägen framför oss lång. Ett initiativ som syftade till att uppmuntra unga vuxna till samtal om jämställdhet och könsroller i klassrummet involverade den prisbelönta författaren Chimamanda Ngozi Adichies manifest Alla borde vara feminister. På initiativ av Albert Bonniers Förlag, som gav ut manifestet i Sverige, skickades 100 000 exemplar som en gåva till alla elever i årskurs 2 i landets gymnasieskolor. Läs mer här.