Bonnierförlagen, 2020-01-06

Bli ett minnesgeni – lärarhandledning

Under alla de år vi går i skolan förväntas vi lära oss en stor mängd fak- tauppgifter av vitt skilda slag. Tyvärr talas det sällan om hur detta görs på effektivast möjliga sätt. Det leder till att alla har sina egna metoder och inlärningsstrategier, en del betydligt mer lyckade än andra. För att jämna ut dessa skillnader – och ge alla barn en möjlighet att ta till sig information med de bästa tillgängliga verktygen – vill denna lärarhand- ledning slå ett slag för införandet av minnestekniker i skolan.

Plocka fram din inre superkraft med hjälp av Jonas von Essen! Jonas är tvåfaldig världsmästare i minne men var lika glömsk som oss alla tills han upptäckte kunskapen om hur man får ett superminne. Genom praktiska övningar och exempel visar han hur enkelt det är att maxa minnet och ha kul under tiden! På köpet förbättrar du dina studieresultat och färglägger hela livet med fantastiska bilder.

Filer

Ladda ner och skriv ut

Bli ett minnesgeni – gratis lärarhandledning