Bonnierförlagen, 2024-02-20

Jag vill riva upp himmel och jord – lärarhandledning

Denna lärarhandledning är framtagen till Marie Lok Björks bok Jag vill riva upp himmel och jord utgiven av Bazar förlag 2023. Uppgifterna i handledningen är tänkta att användas på gymnasiet och knyter an till ämnesplanerna för historia, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. De knyter även an till skolans övergripande värdegrundsarbete som beskrivs i läroplanens första kapitel, framför allt till de delar som rör jämställdhet och människors lika värde. Sist men inte minst kan flera av uppgifterna användas för att närma sig området sexualitet, samtycke och relationer, vilket återfinns både i läroplanens inledande kapitel och i flera kurs- och ämnesplaner på gymnasiet.

Uppgifterna är framtagna av Jenny Edvardsson, legitimerad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk och RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.

Vi hoppas att ni tycker att uppgifterna är intressanta och givande!

Har ni några frågor kring uppgifterna kan ni kontakta Jenny här eller RFSU. Önskar ni fler metoder för undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer kan ni söka i RFSU:s metodbank .

Filer

Ladda ner och skriv ut

Gratis lärarhandledning: Jag vill riva upp himmel och jord av Marie Björk