Bonnierförlagen, 2021-10-28

Losing big or losing everything – lärarhandledning

Här hittar du ett antal förslag till bokarbete utifrån Niclas Christoffers ungdomsroman Losing big or losing everything. Välj bland förslagen och använd de som passar din elevgrupp och dig. 

Förslagen grundar sig både på läroplanens skrivningar (Lgr11) vad gäller centralt innehåll och kunskapskrav i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 7-9 och på läroplanens skrivningar kring skolans värdegrundsuppdrag formulerat i de första två kapitlen. Skönlitteraturen kan vara en ingång och ett verktyg för att närma sig viktiga och svåra frågor (Edvardsson, 2020; Skolverket, 2019).

Lycka till med bokarbetet!

Jenny Edvardsson

Ämneslärare i svenska och historia och verksam som adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. 

Filer

Ladda ner och skriv ut

Losing big or losing everything – gratis lärarhandledning