Bonnierförlagen, 2023-04-12

Välj väg! Racet – lärarhandledning

En kort handledning för interaktiv högläsning i grupp i klassrummet!

Racet är en interaktiv bok där läsaren själv är med och tar beslut om handlingen, genom val som finns i slutet på sidorna. Berättelsen kan då förändras beroende på vilka val läsaren gör. Att tillsammans läsa Racet och resonera om valmöjligheterna i boken bidrar till att uppfylla ett antal av målen för framförallt Svenskundervisningen i Lgr22:

Eleverna ska ges möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter.

  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer.
  • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.
  • Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Om boken

Välj väg! Racet är ett halsbrytande soloäventyr med maxad action och skruvad humor som tål MÅNGA omläsningar

Filer

Ladda ner och skriv ut

Välj väg! Racet – kostnadsfri handledning