Bonnierförlagen, 2020-09-22

Så främjar vi läsning bland barn och ungdomar

Svenska Förläggareföreningen har publicerat rapporten Läsandets årsringar. Den visar att svenska skolelever har ett påfallande mindre intresse för frivillig läsning än elever i andra länder.

När det gäller högläsning och läsaktiviteter i hemmet är andelen föräldrar som ägnar sig åt detta också lägre i Sverige än i andra länder. Män högläser i mindre utsträckning än kvinnor, enligt rapporten.

Enligt rapportens författare, litteratursociologerna Anna Nordlund och Johan Svedjedal, ger starka litteraturupplevelser ökad läsmotivation. Således blir litteraturupplevelser själva målet med läsfrämjande arbete.

Mattias Fyrenius, förlagschef på Bonnier Carlsen:

– En läsning av Förläggarföreningens strålande rapport ”Läsandets årsringar” ger mig faktiskt både panik och gör mig hoppfull. Panik för att det finns så många studier och trender som visar att läsandet och lyssnandet, inte minst bland barn verkligen är satt under allvarlig press. Och att 40% av de svenska deltagande eleverna i PISA-undersökningen 2018 svarar att ”läsning är slöseri med tid” gör mig ju närmast gråtfärdig. Men det som inger hopp är att det är så enormt tydligt i denna rapport att det faktiskt går att vända kurvorna. Det gläder mig att det vi gör inom Bonnierförlagen och Bonnier Carlsen är en så avgörande del i det arbetet.

Så hur skapar vi starka litteraturupplevelser?

Ett av Bonnierförlagens initiativ för att främja läsning bland barn och ungdomar, Läsande förebilder, synliggör och hyllar det arbete en rad eldsjälar och experter gör för att inspirera barn och unga till läsning. Vi har sammanställt några av deras bästa tips till lärare, föräldrar och andra vuxna som har barn i sin omgivning hemma eller på jobbet.

”Läs med ögon, öron, fingrar och digitalt utifrån de egna förutsättningarna.” Elisabet Reslegård, ordförande Stiftelsen Läsrörelsen 

”Lär dig att läsa högt! Slarva inte när du läser för barnet. Läs med inlevelse, det blir ett stort drama, det är det barnet vill ha.” Dilsa Demirbag-Sten, författare, frilansjournalist och medgrundare av stiftelsen Berättarministeriet

”Koppla böckerna till aktiviteten som äger rum i en lokal. Finns där Lego, ja, då kan där finnas böcker om Lego, konstruktion och arkitektur.” Anita Isakson, kommunal språkutvecklare i Hjo kommun

”Sluta inte att läsa högt så fort barnet knäckt läskoden. Då är det extra viktigt att läsa virvlande berättelser parallellt som barnet ensam läser lite enklare och tunnare böcker.” Josefine Sundström, författare till bland annat Bokserien Sagasagor

"Läs så det syns. Läs så det hörs. Blir du avbruten, säg ”vänta ett ögonblick, jag måste bara läsa klart sidan.” Anne-Marie Körling, grundskollärare, pedagogisk sakkunnig och handledare i undervisningsutveckling

"Det är inga specifika och fantastiska saker som är viktiga, utan att man istället hela tiden puffar för läsande och läsförståelse." Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Enbacksskolan i Tensta i Stockholm

Bodil Unenge, hållbarhetsansvarig på Bonnierförlagen:

– Att läsa är en färdighet som tar tid att utveckla, som kräver övning och tålamod. Som ovan läsare behöver man hejas på, uppmuntras och få hjälp på traven. Ett bra sätt är högläsning. Man kan turas om att läsa, man kan avbryta sig för att tala om de tankar som uppstår och man får en fin stund tillsammans.

Mattias Fyrenius instämmer:

– Många studier visar att det mycket handlar om att skapa en lustfylld relation till läsning och lyssning och att det gäller att skapa den relationen tidigt. Värdet av högläsning för dina eller andras barn – i hemmet eller i skolan – är bara enormt. Och som förlag så sitter vi ju själva på själva kärnan; att se till att det finns roliga, engagerande och berörande berättelser att läsa eller lyssna på.

Högläsning är Läslovets tema i år och Bodil uppmuntrar alla som vill få inspiration och tips kring högläsning att ta del av Läslovets inspirationsdag.