Hållbarhet

Hållbarhet

För oss är det väsentligt att ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet fokuserar framför allt på de tre områdena mångfald, miljö och läsfrämjande. Därför är en viktig del i vårt arbete att jobba med initiativ som främjar glädjen och viljan att läsa hos alla människor, och värna om alla människors rätt att uttrycka sin åsikt. Vi lägger även stort fokus på att skapa en rikare mångfald och att strategiskt och aktivt minska vårt klimatavtryck.

MOT MINSKAT KLIMATAVTRYCK

Miljö

I vår bransch är det otroligt viktigt att värna om miljö och vi är väldigt måna om att dra vårt strå till stacken. Därför arbetar vi långsiktigt för att minska vårt klimatavtryck och vi utvärderar löpande oss själva och våra förbättringsmöjligheter. Konkret innebär det bland annat att vi beslutat oss för att sänka vårt utsläpp av koldioxidekvivalenter med 25 procent senast 2025 jämfört med 2019 års nivå.

LIKA RÄTT FÖR ALLA

Mångfald

Det är viktigt för oss att vara och upplevas som en arbetsplats som är jämställd och inkluderande. Hos oss har alla samma möjlighet att utvecklas och bidra med sina styrkor. Det innebär att alla ska jobba på det sätt som passar den bäst. Därför rekryterar vi framför allt genom att matcha kandidater mot den profil vi söker, vilket gör att potential kan väga upp för faktisk kompetens. Vi vill hitta den bäst lämpade kandidaten. Vi är även måna om att ha en god spridning av karaktärer med olika bakgrund, ålder, kön och erfarenheter.

ALLAS RÄTT ATT LÄSA

Läsfrämjande och det fria ordet

Vi ser dagligen i vårt arbete hur litteratur kan bidra till ett rikare liv där läsning ger nya perspektiv. Vi gläds av vetskapen att läsning kan öka möjligheten att skapa en egen uppfattning och i förlängningen bidra till vårt demokratiska samhälle. Vi står även bakom rätten till det fria ordet och värnar av om var författares rätt till sin åsikt, oavsett om åsikten i sig möter kritik. Detta är en av grundstenarna i vårt publicistiska arbete.