Hållbarhet

Bonnierförlagen vill inom ramen för vårt kompetensområde vara en aktiv del av samhället och ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. Vi arbetar med initiativ som främjar glädjen och viljan att läsa hos alla människor, vi fokuserar på det skrivna ordet, yttrandefrihet och inkludering. Vi strävar också efter en rikare mångfald på Bonnierförlagen och arbetar strategiskt för att minimera vårt klimatavtryck.