Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Ansvar, utveckling och läsglädje

Bonnierförlagen vill inom ramen för vårt kompetensområde vara en aktiv del av samhället och ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med initiativ som främjar glädjen och viljan att läsa hos alla människor, vi fokuserar på det skrivna ordet, och inkludering. Parallellt arbetar vi för en rikare mångfald på Bonnierförlagen, och för att värna miljön.

På den här filmen berättar vi mer om vårt arbete, följ med!

Ansvar, utveckling och läsglädje

Vi har flera fokusområden inom vårt hållbarhetsarbete:

Bonnierförlagens leverantörskod

Glädje, läsning och miljö

Vi på Bonnierförlagen strävar efter att vara en aktiv del av samhället och ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. Vi arbetar främst med initiativ som främjar glädjen och viljan att läsa hos alla människor, med inkludering och för att värna miljön.

För att uppnå detta behöver vi samarbeta. Vi har som ett led i detta arbete tagit fram en leverantörskod som vi förväntar oss att våra leverantörer, liksom vi själva, följer. Leverantörskoden hittar du här. Har du några frågor eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att höra av dig till din kontakt hos Bonnierförlagen eller till Bodil Unenge, CSR-ansvarig.

En kortfattad, övergripande beskrivning av vårt hållbarhetsarbete hittar du här. 

Glädje, läsning och miljö
Yttrandefrihet
Vårt hållbarhetsarbete

Yttrandefrihet

Genom att engagera oss i, och/eller driva initiativ som BonnierHoops, Berättarministeriet samt Läslov vill vi främja alla barns och ungas möjligheter att lära sig läsa och skriva för att självständigt kunna delta i och påverka vårt demokratiska samhälle.

Mångfald & jämlikhet
Vårt hållbarhetsarbete

Mångfald & jämlikhet

Genom ökad kunskap om, och satsning på, mångfald vill vi bidra till ökad inkludering, såväl på arbetsplatsen som i vår utgivning. Under 2018 deltar alla medarbetare i vårt mångfaldsarbete som rymmer föreläsningar och workshops.

Miljö
Vårt hållbarhetsarbete

Miljö

Vi eftersträvar att vara ett företag som tar ansvar för vår miljö. Klimatkompensation vid tryck av pocketböcker, användning av FSC-papper samt resepolicy för alla medarbetare med hänsyn tagen för miljön är några exempel på hur vi i vardagen arbetar för en bättre miljö.