Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Ansvar, utveckling och läsglädje

Bonnierförlagen vill inom ramen för vårt kompetensområde vara en aktiv del av samhället och ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med initiativ som främjar glädjen och viljan att läsa hos alla människor, vi fokuserar på det skrivna ordet, och inkludering. Parallellt arbetar vi för en rikare mångfald på Bonnierförlagen, och för att värna miljön.

På den här filmen berättar vi mer om vårt arbete, följ med!

Ansvar, utveckling och läsglädje

Vi har flera fokusområden inom vårt hållbarhetsarbete:

Läsande förebilder
Vårt hållbarhetsarbete

Läsande förebilder

Vi på Bonnierförlagen tror att böcker och läsning bidrar till en hållbar värld. Vi arbetar för att alla barn och unga ska lära sig läsa och skriva för att självständigt kunna delta i, och påverka vårt demokratiska samhälle. Vi arbetar aktivt och långsiktigt med initiativ som främjar läsning och det skrivna ordet. Det finns det många andra som också gör! Här lyfter vi fram inspirerande läsfrämjare, läsexperter och läsande förebilder, personer som alla arbetar för att skapa läslust. Läs mer om våra läsande förebilder här

Bonnierförlagens leverantörskod

Glädje, läsning och miljö

Vi på Bonnierförlagen strävar efter att vara en aktiv del av samhället och ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. Vi arbetar främst med initiativ som främjar glädjen och viljan att läsa hos alla människor, med inkludering och för att värna miljön. För att uppnå detta behöver vi samarbeta. Vi har som ett led i detta arbete tagit fram en leverantörskod som vi förväntar oss att våra leverantörer, liksom vi själva, följer. Leverantörskoden hittar du här. Har du några frågor eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att höra av dig till din kontakt hos Bonnierförlagen eller till Bodil Unenge, CSR-ansvarig. En kortfattad, övergripande beskrivning av vårt hållbarhetsarbete hittar du här. 

Glädje, läsning och miljö
Yttrandefrihet
Vårt hållbarhetsarbete

Yttrandefrihet

Genom att engagera oss i, och/eller driva initiativ som BonnierHoops, Berättarministeriet samt Läslov vill vi främja alla barns och ungas möjligheter att lära sig läsa och skriva för att självständigt kunna delta i och påverka vårt demokratiska samhälle.

Vårt hållbarhetsarbete

Det fria ordet

Svenska PEN:s uppgift är att försvara det fria ordet. Vårt arbete utgår från att det skrivna ordet inte har några gränser, vare sig politiska, nationella eller religiösa. PEN:s medlemmar ställer sig bakom PEN:s charter, som också lyfter fram vars och ens ansvar att motverka lögner, rasism och hat mellan folkgrupper och samhällsklasser. Svenska PEN är en politiskt obunden ideell förening för författare, journalister, bibliotekarier, förläggare och andra litterärt verksamma, och är ett av över hundra PEN-centra i det världsomspännande nätverket PEN International. Det är en självklarhet för Bonnierförlagen att stötta Svenska PEN och medverka i arbetet med att försvara det fria ordet.

Det fria ordet
Mångfald & jämlikhet
Vårt hållbarhetsarbete

Mångfald & jämlikhet

Genom ökad kunskap om, och satsning på, mångfald vill vi bidra till ökad inkludering, såväl på arbetsplatsen som i vår utgivning. Under 2018 deltar alla medarbetare i vårt mångfaldsarbete som rymmer föreläsningar och workshops.

Miljö
Vårt hållbarhetsarbete

Miljö

Klimataspekten är en viktig och prioriterad fråga hos oss. Vad gäller böckers klimatpåverkan är det papper som gör det största avtrycket. Därför har Bonnierförlagen beslutat att vi endast trycker på certifierat papper. Antingen FSC-certifierat eller certifierat med minst 3 stjärnor enligt PREPS. Vi trycker också de flesta av våra böcker på avtalstryckerier för att samordna och därmed minska transporterna. Vad gäller miljömärkningar har Bonnierförlagen valt att använda FSC och PREPS, men vi arbetar med ständig förbättring gällande dessa frågor.

Alla tryckerier som vi anlitar för att trycka våra böcker måste också skriva under vår Uppförandekod. I den beskrivs våra riktlinjer som vi förväntar oss att våra leverantörer ska uppfylla. Uppförandekoden handlar t ex om krav och riktlinjer för arbetsmiljö, förbud mot barnarbete, brandsäkerhet, arbetstider, löner och fackföreningsfrihet. Den deklarerar även att våra leverantörer ska prioritera metoder, produkter och tjänster som har minimal miljöpåverkan. Tryckeriet måste ta ansvar för sin påverkan på miljön och människors hälsa. Miljöstandarder, tillstånd och föreskrifter ska minst följa de krav som ställts av det land där fabriken är belägen. Bonnier värderar en systematisk miljöstrategi inom etablerade certifierade standarder för relevant industri, t.ex. ISO14000.