Intervju Anna Burström

Läsfrämjare

Kan du berätta lite mer om Läsliganpriset?

Läsligan initierades av Skellefteå kommun och är ett samarbete mellan biblioteksenheten och marknadsenheten samt kommunikationsbyrån Henson. Syftet med Läsligan är att skapa engagemang för mer läsning och ökad läsförståelse med idrottande barn i åldrarna 9–14 år som primär målgrupp. Priset instiftades för att uppmärksamma olika insatser som görs för att fler ska bli nyfikna och vilja vara med. Tidningen Norran, SISU Idrottsutbildarna och Akademibokhandeln är lokala samarbetspartners.

Varför är läsning viktigt för barn och ungdomar?

Läsning är viktigt för så mycket. För det idrottande barnet kan det vara avslappning och en hjälp med koncentration, att hitta ett bra språk i kontakterna med sina kompisar eller att hitta något utanför idrottsintresset som en kan fördjupa sig i ─ försvinna in i en annan värld. Men jag tänker att det är lika viktigt för ett läsande barn att hitta in i idrotten.

Och hur kan ett läsande barn hitta in i idrotten?

Baseboll är en sport med en förhållandevis låg tröskel. Du behöver inte ha tränat idrotten från ung ålder för att kunna vara med, det blir en inkluderande sport på det sättet. Eftersom baseboll inte är en så jättestor sport i Sverige så får vi dessutom naturligt åldersblandade grupper och de yngre ser naturligtvis upp till de äldre. Om de är peppade på att läsa och visar vägen, så blir de yngre påverkade. För pojkar är det förstås särskilt viktigt med läsande förebilder eftersom läsförmågan hos dem sjunker.

Ni har kört en Läsbingo, kan du berätta lite mer om den?

Vi ville skapa en bingo som kombinerade både läsning och idrott, samt att alla åldrar skulle kunna vara med och ha chans att vinna. Själva tävlingsmomentet och att det hägrar en vinst där framme ser vi som en bra motivation. Så vi skapade en bingobricka där både idrott och läsning ingick, till exempel ”Sprungit en homerun (110 m). Sedan läst” eller ”Balanserat en bok på huvudet 10 meter. Sedan läst”. Då blir det en utmaning som bidrar till både idrottsutvecklingen och läsandet. Vi hade även rutor där vuxna kunde läsa för barnen, för att de mindre skulle känna sig peppade att vara med.

Och resultatet– blev det någon läsning?

Tillsammans hade de som deltog läst i 2030 minuter. Vi var noga med att lyfta laginsatsen och hur mycket de läst tillsammans. Varje läsruta innebar en lott i ett lotteri och när vi hade avslutning använde vi oss av en gammaldags tombola och drog sju vinnare. Vi gav priser till alla, ingen skulle gå lottlös därifrån för vi ville undvika att skapa en känsla av utanförskap bland dem som inte hade kunnat eller orkat läsa.

Ni har med ’valfri bok’ på packlistan och schemalagd läsning, funkar det bra?

Vi har en boktrunk som Skellefteå bibliotek skänker till alla lag som vill vara med i Läsligan. Barnen fick välja böcker ur trunken, eller välja att läsa en egen bok. Boktrunken var så generös så det finns kvar många böcker som vi hoppas kunna ha med när vi senare får spela matcher. Här kan vi till exempel ha ”mobilförbud” under resan och uppmuntra till läsning istället. Eller så kanske en av ledarna får läsa längst fram i bussen, om de blir åksjuka!

Läser barnen i olika format?

Självklart blir utvecklingen av ”traditionell” läsning ur en tryckt bok jätteviktig, men barnen kan ta till sig digitala berättelser i form av ljudböcker, spel och filmer som sedan kan väcka intresset för läsning i bokform. När de inser att filmen eller spelet bygger på en bok blir de ofta fascinerade. Serietidningar är också bra där ett fint bildspråk kan skapa ytterligare fantasier som komplement till texten. Det ska inte kännas som ett oövervinnerligt mål att läsa, varje sida får gärna gå fort undan i början.

Vilken typ av böcker läser barnen, ser ni någon trend?

Det är ganska stor spridning i just den här gruppen, men dagboksböckerna är populära, Harry Potter går nog aldrig ur tiden och under prisutdelningen, som gjordes i samband med att författaren av Pax-serien Ingela Korsell gjorde en föreläsning, upptäckte vi att flera av barnen hade läst många av hennes böcker. Det var några som tyckte att hennes föredrag var lite väl spännande, men då skapar det säkert samtal dem emellan!

Vad är ditt eget bästa läsminne?

All läsning på stranden i solen. Sommarlovet då läsning skedde helt på eget initiativ, då en fick läsa precis vad en ville. Att kombinera allt bad med att värma sig på filten tillsammans med en bok.

Vilken bok rekommenderar du att alla läser?

Ingen speciell bok, men barn- och ungdomsserier håller jag högt (andra idag än när jag själv var liten) där det blir spännande att följa karaktärer över tid. Spänning kombinerat med relationer mellan karaktärer. En bok föder längtan efter nästa bok… PAX, Harry Potter, Jack-böckerna…