Intervju Anneli Glamsare

Läsfrrämjare

Kan du berätta vad Läsa äger handlar om?

Kommunens årliga läsundersökning visade att vi behövde kraftsamla för att alla elever skulle bli en del av en läsande gemenskap. Flera kompetensutvecklingsinsatser genomfördes varav Läsa äger var en. Vi kunde till exempel tydligt se hur elever tappade i sina läsfärdigheter under sommarlovet. Internationell forskning, Summer reading loss, visar att nästan varannan elev påverkas. Allra mest tappade den som hade det som svårast med sin läsning. Gapet mellan den som kunde och den som inte kunde ökade när det var dags för skolstart. Inte så konstigt egentligen, man behöver hålla i gång sin läskondition på sommaren också. Men det här behövde vi göra något åt.

Hur fick du i gång projektet?

Jag samlade till ett yrkesöverskridande möte där skolan, fritidshemmet och skol- och folkbiblioteket involverades då vi behövde kraftsamla i ett tillsammans-arbete. Vi startade på tre skolor, kallade till föräldramöten där vi ringde hem till alla vårdnadshavare och så var arbetet i gång.

Har Läsa äger visat resultat?

Fyra forskare från Linné- och Linköpings universitet forskade i Läsa äger. Artikeln är publicerad och visade på signifikanta skillnader i ordförråd, avkodning och läsförståelse. De största vinnarna var de läs-sköra barnen. Fittja bibliotek ökade sin utlåning av barn- och ungdomslitteratur med 603% jämfört med sommaren innan vi startade Läsa äger. Två av skolorna fördubblade sitt deltagande vid föräldramötena.

Vilka är högläsarna som arbetat under sommarlovet?

Våra sommarpraktikanter. I år kommer trettio gymnasieungdomar högläsa på sommarfritids varvat med rörelseglädje. Det är ett av de populäraste sommarjobben i kommunens regi. Idag är alla Botkyrkas skolor en del av Läsa äger och kommer under tre veckor få ta del av våra högläsande sommarpraktikanter. ”Det var inget fejkjobb, vi gjorde skillnad på riktigt,” uttryckte en 17-årig tidigare feriepraktikant i sin utvärdering.

Tips på hur man som förälder kan inspirera till läsning?

Du är viktig som förälder, en förebild, ditt eget läsande har betydelse. Börja tidigt med högläsning, som professor Ingvar Lundberg sa ”Läs för det ofödda barnet”.  Gör högläsningen till mys- och högtidsstunder och försök få in den i dagliga rutiner. En kvart om dagen gör skillnad för ditt barn. Tycker du själv att det är svårt med läsningen visa ändå intresse och nyfikenhet för böcker ditt barn läser. Besök biblioteket!

Hur och när läser du själv helst?

Helst läser jag under sommaren, det är så skönt med semester och tid till böcker jag längtat efter. I vardagen blir det mest artiklar och facklitteratur.

Vilken bok rekommenderar du att alla läser?

Det beror på intressen och vilken slags bok man gillar. Jag är övertygad om att det finns en bok för alla, tillsammans kan vi hitta den. En fantastisk bilderbok för alla åldrar att njuta av är Vad är en flod? av Monika Vaicenavičienė. ”En flod är en tråd, säger mormor. Den skapar vackra mönster på jordens yta, återupplivar marker och medvetanden, formar berättelser och gör så att olika platser, tider och människor möts.”