Intervju Cilla Dalén

Varför är läsning viktigt för dig?

Åh, det är så mycket! Det är så otroligt viktigt för det skapar delaktighet. Om man inte vore läskunnig skulle det mesta runtomkring en fallera. Sedan är det också kul och givande på många sätt att läsa, det ger glädje. Men framförallt ger det tillgång till mängder av information man annars skulle missa.

Varför arbetar du med att främja läsande?

Som skolbibliotekarie är det mitt jobb! Och jag är bibliotekarie för att det är roligt. Men det är klart att det är viktigt. Jag har valt att arbeta i en mångkulturell förort för att jag ser att läsning är extra viktigt för barnen och ungdomarna här. Att vara skolbibliotekarie i förorten är ett viktigt men också tacksamt jobb. Att läsa och diskutera det man läser tillsammans med elever och vuxna – det är så lustfyllt på många sätt.

Hur ser ditt läsfrämjande arbete ut?

Ett grundläggande, välfungerande vanligt skolbiblioteksjobb är viktigt! Det är inga specifika och fantastiska saker som är viktiga, utan att man istället hela tiden puffar för läsande och läsförståelse. Jag möter alla elever på skolan kontinuerligt – de yngsta eleverna varannan vecka, de äldre minst ett par gånger per termin under lektionstid. Utöver det finns biblioteket för dem på deras raster och ibland för spontanbesök under lektioner. Igen, det grundläggande skolbiblioteksarbetet är det absolut viktigaste.

Vad bör barn och unga uppmuntras att läsa?

Skönlitteratur är viktig och rolig, men vi tenderar att glömma bort fackböcker i det lässtimulerande arbetet. Jag tror många av oss bibliotekarier delvis glömmer fackböckerna och de halkar undan i undervisningen också. När äldre elever ska fördjupa sig i olika ämnen är det ofta svårt att hitta fackböcker som inte är för tjocka. De yngre eleverna har lättlästa faktaböcker, det brukar fungera bra. Men äldre elever läser inte så mycket facklitteratur, kanske för att utbudet inte är bra nog. Men de är viktiga och det är roligt när man får det att funka.

Hur får man fler att läsa fackböcker?

Jag jobbar på ett ganska traditionellt sätt. Jag lär till exempel ut hur man letar i bibliotekskatalogen och hur man söker efter böcker i hyllorna. Eleverna blir ofta nyfikna och intresserade när de verkligen får undersöka vad som finns i hyllorna. De känner sig som kompetenta läsare när de känner att de äger sitt bibliotek.

Vad är ditt bästa tips för att locka till läsning av fackböcker?

Ett gott skolbiblioteksarbete och ett bokbestånd som speglar olika intressen, inte bara de som behövs för undervisningen. Eleverna har ju också intressen som inte är del av undervisningen. Och det regelbundna samarbetet med lärarna. Sedan är det förstås bra med en massa olika extra och omväxlande saker: skyltning, kampanjer etcetera. Men grundarbetet är det absolut viktigaste. Lärarna är väldigt viktiga för eleverna. Att eleverna ser att deras lärare avsätter tid för möten runt böcker och att lärarna är intresserade av elevernas läsning och val av böcker – det är guld värt!

Läser du också fackböcker?

Ja, just nu läser jag om Att läsa faktatexter av Adrienne Gear för jobbet. Det är en jättefin bok att använda som stöd. Den rekommenderar jag verkligen för lärare och bibliotekarier som vill arbeta mer med facklitteraturen. Privat läser jag Jag vill sätta världen i rörelse, om Selma Lagerlöf, av Anna-Karin Palm. Jag har ju läst mycket om Selma Lagerlöf tidigare, men den är ändå intressant. Olika författare av biografier plockar fram olika saker i hennes samtid, som hjälper mig i förståelsen av Selma.

Vilken fackbok rekommenderar du att alla läser?

Jag har precis läst Från apa till sapiens av Bengt-Erik Engholm. Den var jätterolig och passar mellanstadieåldern. Jag tycker om den människosyn och synen på utvecklingen som boken har. Den påminde om Lasse Bergs böcker om Kalahari som jag också tyckte mycket om att läsa. De gav mig en positiv syn på mänskligheten och utvecklingen, det känns som att det kommer att bli bra.