Intervju Collins Zola

Berätta lite om ert nystartade läxhjälpsprojekt

Det hela grundar sig i att vi ville utveckla ett helhetskoncept för spelarna i Flemingsberg United FC.
Konceptet i sig är väldigt simpelt, tränarna i Flemingsberg United FC delar in sina spelare och så kommer spelarna gruppvis till läxhjälpen. Väl på plats får man hjälp med sin läxa eller så ser vi till att stötta och hjälpa till med läsningen. Läsningen övar vi på genom högläsning, då barnen får läsa högt och träna på artikulation, alternativt så läser läxhjälparna högt för barnen som i sin tur antecknar och övar på att skriva, för att sedan återberätta vad de fått höra. Initiativet syftar till att öka läsglädjen hos barn och unga, samtidigt som de får chansen att prioritera läxorna direkt efter skolan, för att sedan kunna spela fotboll.

Varför är läsning viktigt för barn och ungdomar?

Det finns många aspekter på varför läsning är viktigt. Framför allt handlar det om möjligheten att utveckla en sociolekt och ett språk som kan användas i olika typer av rum och sammanhang. Det är superviktigt att lära sig grundläggande kunskaper i det svenska språket för att klara sig i arbetslivet. I förorter som exempelvis Flemingsberg är det vanligt att man svär eller använder sig av en annorlunda vokabulär, men det grundar sig oftast i att man inte har ett större språkbruk. Om man börjar läsa eller blir läst för redan som barn kommer språkbruket förbättras, ordförrådet blir bredare och detta kan även bidra till större självkänsla och självförtroende.

Hur inspirerar man till läsning?

Nyckeln är att läsa högt och exponera böcker för barnen tidigt. Prata om böcker och berätta att det finns olika typer av böcker, både när det kommer till genre och format. Låt barnen känna och leka med böcker, förklara även småsaker så som vad en innehållsförteckning är. Ta med barnen till läsfrämjande miljöer, så som bibliotek.

Är sport och läsning en bra kombination?

Det är en bra kombination, att utöva en sport kan öka koncentrationsförmågan och det blir lättare för barnen att ta in instruktioner. Fotbollsspelare idag måste dessutom ha grundläggande kunskaper från skolan, för att kunna klara sig i framtiden.

Vi har ett praktexempel på en pojke 12 år, som till en början vägrade läxhjälpen, men har sedan start deltagit på vartenda läxhjälpstillfälle. Han har visat på större engagemang för att klara av läxorna och fokuserar bättre. Barnen ser upp till oss i fotbollsföreningen, vilket ökar engagemanget. Vi stimulerar även genom att läxhjälpen anses vara ett eget val, vilket motiverar spelarna till att delta.

Vilken bok har varit din bästa läsning, som du rekommenderar alla att läsa?

Malcom X självbiografi. Jag tycker om att läsa om andra människors berättelser och livsöden, jag har alltid intresserat mig för dokumentärer och självbiografiska historier. Malcom X självbiografi beskriver hans personliga utveckling och upprättelse som väcker tankar och känslor samt vidgade vissa vyer för mig.