Intervju Marlen Eskander

Läsfrämjare

Varför är läsning viktigt för barn och ungdomar?

Skillnaden mellan utbildning och bildning, det är böcker. Läsning är grundernas grund, utan den finns ingen teater eller sång!  Det är framför allt ett demokrativerktyg. Det hjälper oss att förstå omvärlden och förbinder oss med andra människor. Bygger broar. 80% av vårt ordförråd utvecklas från skriven text, så vi måste läsa. Jag har själv inte varit en läsande person, jag upptäckte läsning i äldre ålder. Jag upptäckte böckerna och upptäckte mig själv i samband med min flykt från Syrien. Böckerna blev mitt uppvaknande och tillflyktsplats.

Vad gör Läsfrämjarinstituet?

Vi arbetar i eftersatta och segregerade bostadsområden där många barn kanske inte möter läsande vuxna. Jag vurmar för skillnaden mellan bildning och utbildning. Bildning ger empati. Vi kan exponeras för andra erfarenheter utan att själva behöva erfara dem. Just nu läser jag Singulariteten. Jag möter författarens sorg, jag får ångest, blir sorgsen – exponeras för hennes känslor. Möter en annan värld än min egen. Vi vill skapa förutsättningar för barnen att få till det mötet.

Vem riktar sig verksamheten mot?

Vi arbetar med barn och deras medföljande vuxna. Familjeverksamhet är vår kärnverksamhet. Men vi har utökat till att jobba med barnets alla vuxna – det inbegriper skol- och förskolepersonal också. Det är gratis och bedrivs i områden där det behövs. Vår målgrupp är läs-ovana och vi har utvecklat en metod, LFI-metoden, för att nå dem. Var tredje vecka delar vi ut en bok, den får familjerna ta med sig för att öka chanserna att de läser hemma.

Hur fungerar er metod, det ni kallar LFI-metoden?

Vi försöker göra läsning lustfylld och rolig. LFI-metoden bygger på frivillig medverkan och handlar om fyrdimensionell läsning. En särskilt utvald bok är den första dimensionen, läsarrösten den andra. Improvisationsteater är den tredje – vi ger en litterär upplevelse gestaltad med improvisationsteater. Den fjärde och sista dimensionen är barnens medskapande. Barn och deras vuxna får vara med och påverka handlingen. Detta är den viktigaste biten, det får barn att speglas i litteraturen. Innehållet är socialt, pedagogiskt och kulturellt.

Hur viktig är förälderns roll?

Barnens vuxna är de viktigaste. Föräldrar som inte läser själva är viktigast för oss att nå. Föräldrarna är barnens språkliga barnmorskor. Men då många föräldrar inte talar svenska så är förskolelärarna också viktiga – vart ska barnen annars möta svenskan någonstans? Skolverkets statistik visar att barnen går ofta också i förskolor där stor del av personalen inte har relevant utbildning i lika stor utsträckning som andra områden. Det är ett strukturellt problem. Man pratar ofta om problem med barnen, inte om att det är i ledningen problemet finns. Läsningen sjunker i Sverige, det visar olika rapporter, i de här områdena sjunker den ännu mer.

Tips på hur man kan inspirera till läsning i vardagen?

Man måste förstå läsningens effekt. Förstå att läsningen är en färdighet man utvecklar, den är inte en självklarhet. Man måste förstå att det är något man måste göra varje dag för att få upp konditionen. Precis som med vilken träning som helst. Du behöver dina 10 000 timmar. Man ska vara på sina barn som en igel, använd alla medel som finns för att få barnen ett läsa. Jag har inte sett ett enda barn som inte tyckt om att läsa när de väl är inne i en bok. De blir drabbade, de är så nära texten, så bra på att skapa bilder. Det är de vuxna som har problem med detta.

Vilken bok har påverkat dig mest?

Gilgamesheposet. Det sägs att det är det första nedskrivna litterära verket. Gilgamesh jagar evigt liv tillsammans med sin vän Enkido tills han fattar att livet är det som händer nu. Det är en urberättelse och den är lika aktuell idag trots att den är 4 000 är gammal. Den lär oss ödmjukhet inför det som varit, förbinder oss till tusenårig historia och får oss att inse att vår bräcklighet som människor i tid och otid . Jag återgår till eposet hela tiden.

Finns det en bok du rekommenderar att alla läser?

Gilgamesheposet. Då blir man lite mer människa.