Intervju med Martin Widmark

Läsande förebild

Varför är läsning viktigt för barn och ungdomar?

För att när man läser får man vara i fred en stund.

Hur kan man sprida läslust?

Genom att skriva så bra böcker så att barn och unga inte kan låta bli dem.

Hur arbetar du för att sprida läslust?

Jag försöker att i alla sammanhang lyfta vikten av läsning med politiker och beslutsfattare. Jag bygger just nu upp ett kulturhus i Linköping för att tillgängliggöra läsning och kultur för så många som möjligt.

Hur kan man inspirera till läsning?

Berättelser finns överallt. Vi kan prata om berättelsen som finns i så många olika former. Film, dataspel, musik och i böcker.

Vilken bok har påverkat dig mest?

Alla böcker påverkar mig på något sätt men under de senaste åren är det Sapiens av Yuval Noah Harari som gjort störst intryck.

Vad är ditt bästa läsminne?

När jag som åttaåring fick Kung Ottokars spira (Tintin).

Vilken var den första bok du läste?

Lille Strit!

Vilken bok rekommenderar du att alla läser?

Den bok som du väljer själv, bara för att du tycker den verkar bra.