Intervju med Amanda Flinck

Läsfrämjare

Varför är läsning viktigt för barn och ungdomar?

Läsning lägger grunden till allt – den är nyckeln inte bara till språket utan också till att förstå världen. Genom att läsa övar vi oss inte bara i språk och ordförståelse, utan också i att leva oss in i andras världar, andras liv och situationer. Jag är övertygad om att läsning bygger empati och utvecklar vår förmåga att förstå oss själva och andra.

Hur arbetar du, har du ett speciellt tänk eller approach?

För mig är likvärdighet det allra viktigaste. Att alla elever får samma tillgång till böcker, läsning och skolbibliotek, och att varje elev ska kunna hitta något som passar hen där. Eftersom jag arbetar i ett särskilt utsatt område med elever som har andra modersmål än svenska är det också viktigt för mig att se till att det finns litteratur på elevernas modersmål. Att kunna flera språk är en oerhörd kompetens som jag vill främja! Att läsa är också det roligaste jag vet och den känslan av läslust som jag själv känner försöker jag sprida till mina elever.

Kan du ge ett exempel på ett läsfrämjande projekt du gjort?

Något av det roligaste med att jobba som skolbibliotekarie är att man kan vara väldigt kreativ! Några av de roligaste projekten jag gjort är att filma boktrailers tillsammans med elever i årskurs 2, att ha en stor bokfest med mellanstadiet och att få vara med och arbeta på Bonnier Hoops – en lovsatsning med fokus basket och böcker här i Biskopsgården. Jag som inte är så insatt i idrott har fått tänka i nya banor för att kunna kombinera idrott och litteratur.

Tips på hur man kan inspirera till läsning?

Tipsa om böcker du själv också gillar. Läs högt – ofta och mycket! Och prata om böcker. Det allra mest spännande är diskussionerna som blir när flera läsare möter samma text.

Vad är ditt bästa läsminne?

Jag älskade Harry Potter som barn och minns särskilt att bok två var så spännande att jag blev tvungen att lägga ner den och bara springa fram och tillbaka i mitt rum. Så nervös var jag för vad som skulle hända när Harry mötte basilisken.

Vilken bok rekommenderar du att alla läser?

Jag tycker att Kerstin Ekmans kortroman Hunden är ett fantastiskt exempel på hur en bok kan ta med oss in i ett helt annat medvetande, och visa oss hur det är att vara något annat än oss själva.