Intervju med Anita Isakson

Läsfrämjare: Anita Isaksson

Varför är det viktigt att främja läsande?

Konsten att läsa är vårt viktigaste redskap. Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga – förutsättningar för det livslånga lärandet. Att kunna läsa ger alla förutsättningar att förstå samhället. Idag när samhället blir mer komplext är det viktigare än någonsin att barn har ett rikt språk. Eftersom 80% av vårt ordförråd kommer från tryckt text är det viktigt att barn får ta del av olika böcker för att utveckla ett rikt språk.

Hur ser ditt läsfrämjande arbete ut?

Läslusten är det jag helst vill jobba för, du får så mycket som människa om du läser. Jag har i flera år givit handledning till pedagoger i hur man kan tänka kring språkets betydelse. Nu har jag avslutat det arbetet, SOLA är nu integrerat i våra verksamheter. Istället utbildar jag pedagoger på alla kommunens förskolor, fritidshem och skolor till SOLA-ambassadörer för att hålla det levande. Det är viktigt att ha folk som håller fast vid och utvecklar arbetet. Hjokommun tillsatte min tjänst, det signalerar att politiker och tjänstemän tycker att det här arbetet är viktigt.

Vilka kriterier leder till en SOLA-certifiering?

Det ska vara högläsning varje dag – även i skogen och utomhus. Läsningen organiseras så att barnen förstår att det är en viktig del av undervisningen. Forskning visar att litteratur och högläsning är ett kraftfullt verktyg för att utveckla barns språk. Tillgång till böcker och att få lyssna på högläsning skapar läslust. Det ska finnas böcker i alla lokaler. Böckerna ska kopplas till aktiviteten som äger rum där. Finns där Lego, ja, då kan där finnas böcker om Lego, konstruktion och arkitektur. Det är också viktigt med mångfald, alla barn ska kunna känna igen sig i litteraturen.

Varför är läsning viktigt för dig?

Personligen är det viktigt för att det öppnar dörrar till andra världar och ger kunskap. Att läsa böcker är att leva många andra liv. Yrkesmässigt är det viktigt för att ge barn förutsättningar att klara skolan. Barn behöver många lästimmar för att bli goda läsare. Det av stor vikt att vi ser till att skapa den läslust som gör det angeläget för dem att läsa.

Hur inspirerar du till läsning?

I jobbet är det genom SOLA i samtal med pedagoger och föräldrar. Sedan föreläser jag, medverkar på mässor och pratar med föräldrar till ettåringar via barn- och mödravård. Det är viktigt att förmedla vikten av läsning till föräldrar. Jag har även författat läromedel i ämnet språkutveckling. Själv är jag en läsare och läser alltid, pratar mycket om böcker och är med i bokklubbar. Åker jag tåg eller reser så tittar jag inte i mobilen utan i en bok. Man ska uttrycka det roliga med läsning i alla lägen!

Vad är ditt bästa tips för att locka till läsning?

Högläsning. Det säger forskningen också. Träna barnen att lyssna så blir de intresserade. Ha böcker synliga i hemmet och i skolan. Var själv en läsare, det inspirerar barnen. Mina föräldrars högläsning kommer jag väl ihåg, den betydde jättemycket för mig, det var mycket Pelle Svanslös.

Vilken bok rekommenderar du att alla läser?

Den boken finns inte, det finns inte en enda bok som passar alla. Det vore fantastiskt om alla hittar en bok som passar just dem, så att man förstår glädjen av all läsa. Det är en rikedom att försvinna in i en bok.