Intervju med Anna Nordlund

Varför är läsning viktigt för barn och ungdomar?

Det stärker vårt språk utan att det känns som ansträngande plugg. Som all konst får skönlitteratur oss att kommunicera både med oss själva och med andra. Och att skönlitteratur är språkkonst gör att den som läser får hjälp med att själv uttrycka sig språkligt. Det är jätteviktigt både för samhällets och individers utveckling. Ytterst kan det faktiskt handla om att säkerställa vår demokrati.

Rapporter visar en bristande läsförmåga hos svenska elever, varför är det så?

Det har funnits för lite styrning kring litteraturläsning i skolan och förskolan med gemensam läsning och spännande litteratursamtal. Skönlitteraturen har i många decennier varit undanskuffad. Inte överallt. Men på många ställen. Digitaliseringen av skolan bidrar också till att det finns mindre resurser till böcker och att svenska elever hänger mycket mer på nätet än i många andra länder. Det ger mindre tid till läsning.

Hur kan man skapa starka läsupplevelser?

Det är jätteviktigt att boken är rätt ─ inte för lätt och inte för svår ─ och att innehållet förstås engagerar. Det kan vara svårt att hitta rätt i dagens enorma utbud av böcker. Barn och unga behöver ha vuxna vägledare in i litteraturens värld och få läsa tillsammans med kompisar och vuxna och prata om vad man läser.

Ska man läsa eller lyssna?

Att barn tidigt i skolan tränar upp sin läshastighet och får motivation att läsa själva är viktigt. Men att lyssna kan definitivt ge lika starka läsupplevelser. Läsförståelse och förmågan att bygga inre världar med hjälp av ord tränas också genom att lyssna. Därför är det jätteviktigt att barn som inte lärt sig läsa själva får lyssna mycket på litteratur och får fortsätta lyssna under uppväxten. Att lyssna på ljudbok tillsammans är jättemysigt.

Vilken bok har påverkat dig mest?

Kanske Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf. Det är en fiktiv dagbok som Selma Lagerlöf skrev när hon var i 70-årsåldern och som handlar om en vinter och vår när hon var 14 år och bodde i Stockholm. Boken blev min brygga från flickböckerna till den mer betydelsesmättade skönlitteraturens värld. Och dessutom gjorde den mig väldigt intresserad av Selma Lagerlöf och det har påverkat mitt liv mycket eftersom jag blev Lagerlöf-forskare.

Vad är ditt bästa läsminne?

När mina barn har läst högt för mig. Tänk när 2-åringen hade fått höra en bilderbok så många gånger att det var han som tog över och ”läste” för mig och bebisbrorsan vid vilostunden!  Små barn kan lära sig rimmade berättelser väldigt lätt och de är så mottagliga för allt. Inget är svårt eller konstigt.

Vilken bok rekommenderar du att alla läser?

Det är svårt att rekommendera en bok till alla. Men en bok jag skulle önska att alla fick höra under de första skolåren är Selma Lagerlöfs berättelse Den heliga natten – den finns som bilderbok med Ilon Wiklands illustrationer på Litteraturbankens skola. Det handlar om den magiska julnatten men också om vårt behov av fantasi och om tiden och hur tiden går. Vi får även veta mycket om Selma Lagerlöf och om hur en berättelse kan byggas upp. En så bra introduktion till vad skönlitteratur är och varför vi behöver berättelser!