Intervju med Anne-Marie Körling

Läsexpert: Anna-Marie Körling

Varför är läsning viktigt för barn och ungdomar?

Ordförråd, ordförråd, ordförråd. Med läsning kommer ett rikt och nyanserat ordförråd och man får ett språk som kan beskriva olika tillstånd och platser. Läsning ger också oändlig höjd för fantasin, en spegel att spegla sig i samt både inblick och utblick i världen och hos sin nästa. Därför är det oerhört viktigt att barn och unga läser. Sedan det praktiska också, man får mycket gratis när man läser, det ger mycket kunskap om språket och dess uppbyggnad utan att man behöver plugga.

Varför är ordförrådet så viktigt?

För att språket är en pensel, ett raster – du kan välja ord, måla med ord, du kan beskriva saker och sätta ord på saker du inte kan beskriva. Barn är själva ofta intresserade av ord, så ord blir ett sätt att locka in dem till läsning. Det svårare att läsa och skriva om man har ett litet ordförråd så vill vi att barn och utvecklar läsförmågan behöver vi verka för just ordförrådet.

Hur arbetar du?

Jag har alltid med mig korta stycken ur böcker som jag inleder lektioner med. Texten är alltid någonting som väcker tankar och som vi kan prata om. Författaren är källan till åsikter och tyckandet. Läsningen sätter oss i kontakt med författaren som skrivit detta till oss. Jag blir en länk mellan eleverna och det författare och illustratörer vill berätta. Vad har de att berätta för oss? Barn och unga söker relationer med berättandet och boken.

Hur kan man sprida läslust?

Genom att man själv läser och visar att man läser. Var generös med högläsning, läs högt ofta på alla möjliga platser. Det räcker med korta stycken. Man måste själv vara källan till läslusten, läser vi inte själva blir det vi säger om läsandet tomma ord. Det ska synas att du läser på läsplattor eller i böcker, att du lyssnar på en bok. Blir du avbruten, säg ”vänta ett ögonblick, jag måste bara läsa klart sidan”. Med andra ord: Läs så det syns. Läs så det hörs.

Vilka knep använder du för att få barn och unga att läsa?

Jag brukar duka upp för läsning. Jag gör jag det snyggt och lägger kanske 20 böcker i mitten av bordet. Det skapar ett anspråkslöst möte med böcker. Alla frågar om de får titta och bläddra i böckerna. Eller så luras jag lite och säger ”oj, den här boken är nog inte lämplig för dig, du är nog lite för ung”. Det gjorde min mamma och gömde sedan boken. Jag ägnade mycket tid åt att hitta den, jag fattade inte att det var ett läsknep. Det funkar på mina elever, för föräldrarna ringer och undrar varför jag låst in boken!

Vilken bok har påverkat dig mest?

Dave Goulsons faktabok Galen i Humlor. Den lärde mig att stanna upp och titta på min omvärld. Jag blev faktisk det – galen i humlor – jag kan inte gå någonstans utan att stanna upp om jag ser humlor. Goulson knockade mig med kunskapsvärlden jag fick syn på. Hade ingen aning att den skulle påverka mitt vardagsliv så mycket som den gjorde. Om jag kliver in i humlornas värld och blir kunnig blir mitt liv rikare då jag ser humlor.  Boken förändrade min värld, väckte ett intresse jag inte visste att jag hade, nu läser jag allt jag ser om humlor.

Vilken var den första bok du läste?

Vem kan trösta knyttet eller Hur gick det sen? av Tove Jansson. Jag får en bild av mig själv som liten när jag hör om de böckerna. De innehöll allt, de var både glada och läskiga.

Vilken bok rekommenderar du att alla läser?

Jag skulle vilja göra det obligatoriskt att läsa H.C. Andersens Kejsarens nya kläder. Det är en berättelse som används ute i samhället. Exempelvis Greta Thunberg hänvisar till den i sitt sommarprogram. För att veta vad uttrycket står för måste man kunna sagan, så vi måste till källan. Vi måste få delta i grundberättelsen.