Möt våra medarbetare

Möt våra medarbetare

Några röster om att arbeta på Bonnierförlagen

Vi som arbetar inom Bonnierförlagen har roller som t.ex. litterär chef, webbredaktör, förlagsredaktör, förläggare, programmerare, business controller, kommunikatör, key account manager, projektledare och mycket mer.

Här kan du träffa några av våra medarbetare och få en känsla av hur det är att arbeta på Bonnierförlagen.

Några röster om att arbeta på Bonnierförlagen
Business controller

Dora Abdennabi

Som Business Controller arbetar jag med ekonomisk planering och uppföljning av flera av förlagen och verksamheterna här på Bonnierförlagen. Det gör det till en varierad yrkesroll och jag gillar siffror och breda kontaktytor. Det är stimulerande och ingen dag är den andra lik!

Mitt främsta verktyg är Excel i kombination med flera ekonomisystem. Dessa använder jag bland annat till att skapa kalkyler för nya initiativ och till rapportering inom organisationen och till koncernledningen. Andra uppgifter är att skapa presentationsmaterial och rapporter utifrån försäljning, planera och underhålla system tillsammans med andra avdelningar samt göra lageranalyser.

I grunden är jag civilekonom och har tidigare arbetat med redovisning och controlling på andra företag. Bonnierförlagen sökte jag mig till på initiativ av en vän som tipsade om tjänsten som Business controller. Hon trivdes själv väldigt bra inom Bonnierkoncernen så jag bestämde mig för att söka!

Idag är jag stolt över att kunna säga att jag arbetar på ett företag som sprider så bra böcker och budskap. Det är för mig en stark motivation. Jag tycker det är roligt att så pass många kan relatera till och har känslor kring produkterna och särskilt stolt blir jag när vänner och bekanta berömmer någon av våra böcker.

Dora Abdennabi
Förlagschef Bokförlaget Forum

Adam Dahlin

Som förlagschef är mitt mål att förvalta ett framgångsrikt förlag och samtidigt utveckla verksamheten så att vi är redo för de stora förändringar som hela branschen står inför.

Har en fil.kand. i svenska, litteratur och historia, samt en examen i copywriting på RMI Berghs. Jag anställdes på Forum vid årsskiftet 2004 som redaktör, dessförinnan hade jag jobbat som copywriter på reklambyrå.

Det roligaste med förläggeri är enligt mig samspelet, den kreativa processen tillsammans med författare och kolleger. Och den ständiga jakten efter den goda berättelsen, det intressanta livsödet eller ämnet som snart är på allas läppar.

En gammal merit jag är stolt över: Har skrivit fem barnböcker på Rabén & Sjögren.

Adam Dahlin
Rättighetsförsäljare på Bonnier Rights

Ludvig Kullander

Efter mina studier inom internationell försäljning och marknadsföring fick jag möjlighet att börja på Bonnierförlagens royalty och rättighetsavdelning. Efter två år sökte jag mig vidare till avdelningen Bonnier Rights där jag har fått stor användning av mina studier. En av många positiva saker med att jobba på Bonnierförlagen är att det är ett stort företag vilket skapar möjlighet för utveckling och nya uppdrag internt.

På Bonnier Rights illustrerade avdelning ansvarar jag för licensförsäljningen av Bonnier Faktas och Bokförlaget Semics titlar utomlands.

Att arbeta på Sveriges största agentur för illustrerade böcker är färgsprakande, inte minst när det kommer till produktionerna av böckerna. När man arbetar med samprodukter (dvs när man trycker en titel på flera språk samtidigt) är det väldigt viktigt att ha en god kommunikation med såväl tryckeriet som våra utländska förlag. När vi är ute i världen på bokmässor och representerar så många av bokbranschens bästa upphovspersoner är jag som mest stolt. Det känns meningsfullt att få sprida fantastiska berättelser över hela världen.

Avslutningsvis, det som utmärker Bonnierförlagen som arbetsplats är mina kollegors passion för böcker samt stolthet för företagets historia. Det är något som jag tycker är väldigt fint.

Ludvig Kullander
Redaktionskoordinator Bonnier Carlsen

Sahar Tarakemeh

Jag är koordinator på Bonnier Carlsen. Det är en omväxlande roll där jag är med i många olika projekt som både innebär en hel del administrativa uppgifter som t ex kontering av fakturor, manus- och friexhantering, men också praktiska saker som att vara ute på events, ordna tillställningar etc.

Innan jag började på Bonnier Carlsen var jag verksam inom reklamfilmsbranschen där jag arbetade som agent åt kreatörer i filmbranschen. Jag har alltid älskat att styra upp saker och ting i en inspirerande och kreativ arbetsmiljö med högt i tak. Mitt stora intresse för berättelser i olika former, samt barn och ungdomars verklighet och litteratur fick mig att söka till Bonnierförlagen.

Det som jag tycker är roligast och mest stimulerande med att arbeta på Bonnierförlagen är att vara omringad av så många härliga, kreativa och ambitiösa kollegor med stort engagemang för litteratur och läsning. Engagemanget i förlagshuset syns också i slutprodukten, dvs i våra böcker, vilket bidrar till att mitt arbete känns väldigt meningsfullt. Vi älskar verkligen böcker. Vi är bra på att hålla kvalité i allt vi gör.

Det som gör mig allra mest stolt som medarbetare på Bonnier Carlsen / Bonnierförlagen är vårt stora engagemang i barns läsning. Det är jätteviktigt.

Sahar Tarakemeh
Martin Harris och Katarina Ehnmark-Lundquist
Förlagsredaktörer

Martin Harris och Katarina Ehnmark-Lundquist

Martin Harris, redaktör/projektledare på Bonnier Carlsen och Katarina Ehnmark-Lundquist, redaktör på Wahlström & Widstrand (och Årets redaktör 2015!)

Hur ser er bakgrund ut?

Martin: Jag har läst lite av varje på universitetet, allt från freds- och konfliktkunskap till företagsekonomi, men kanske mest drama, teater, film och barnlitteratur.

Katarina: Min bakgrund är ”den gamla vanliga”: född bokmal som aldrig växte ur slukaråldern, en del utlandsstudier, kulturvetarlinjen i Uppsala, massor av planlösa poäng i litteraturvetenskap och annan humaniora, förlagskunskap i Stockholm, praktik på Alfabeta, Norstedts och Ordfront, lite frilansande och projektarbeten för olika förlag. 1998 började jag som redaktör på Wahlström & Widstrand. Våren 2017 blev W&W en utgivningslinje inom Albert Bonniers förlag, ett s.k. imprint, så sedan dess återfinns jag på AB:s redaktion.

Vad innebär rollen som redaktör?

Katarina: Mitt arbete som redaktör innebär i stora drag att jag följer en författares arbete från ax till limpa, det vill säga från spånarstadiet via manusbearbetning i så många varv som krävs, över skrivande av sälj- och omslagstexter, till sättning av manus i InDesign, utlägg på korrläsning, sammanförande av korrektur och slutligen skjuts in i tryckpressen!

Martin: Som redaktör/projektledare är man med i urvalsprocesser och tar fram förslag på nya titlar som förlaget ska ge ut, och man blir sedan drivkraften i de titlar förlaget beslutat att gå vidare med. Som spindeln i nätet håller man kontakt med alla inblandade, från författare och illustratör till formgivare och produktionsavdelningen. Man skriver marknadsföringstexter och ser till att omslag och säljuppslag blir klara i tid, samt förser PR och marknadsavdelningen med den information de behöver för att lansera den kommande boken så bra som möjligt.

Har rollen förändrats i och med digitaliseringen och i så fall hur?

Martin: Under de senaste tio åren har redaktörens arbetsuppgifter mer och mer kommit att inbegripa även sättning av en bok och i vissa fall också formgivning. Idag är det självklart att en redaktör behärskar InDesign och kan sätta enklare böcker likaväl som man måste klara av att hantera efterkalkyler eller system för redovisning. I en del bokprojekt kan det hända att jag tar rollen som faktor, förläggare, redaktör och formgivare, men oftast är det nog ändå bäst att vara flera i ett projekt. För fler ser mer och idéer som kommer från fler personer gör ofta att böckerna till slut blir bättre.

Katarina: I och med att vi, som Martin berättar, numera sätter korrekturen själva i stället för att, som förr, bolla korr mellan redaktion och sätteri med hjälp av oändliga mängder fax. Det tar tid så klart, att sättningen sker i huset, men samtidigt får jag som redaktör en helt annan kontroll över slutresultatet och kan bearbeta texten in i det sista. Annars märks det inte så mycket, förutom att jag måste komma ihåg att meddela e-boksansvarig om eventuella ändringar i en bok, eftersom de kan justera det löpande och inte behöver vänta på ett eventuellt tilltryck. Sedan försöker vi ju alla på redaktionen numera hålla vår Facebooksida och vårt Instagramkonto levande och uppdaterat.

En typiskt vanlig arbetsvecka, hur ser den ut?

Katarina: Det varierar en hel del beroende på i vilken fas av utgivningsåret man befinner sig. Men i regel är måndag och tisdag rätt fulla av obligatoriska möten på mitt förlag: personalmöte, utgivningsmöte, manusgruppsmöten, i perioder en del omslags- och katalogmöten. Mycket tid går också åt till att hålla kontakt med författare, översättare, formgivare, och till att ge respons på manus antingen via telefon, mejl eller personliga möten. Under andra halvan av veckan brukar det bli tid för det som egentligen är mitt jobb: att redigera. Då behöver man lugn och ro och långa spann av tid, så i snitt sitter jag hemma en dag i veckan för att hitta just det.

Martin: Man skulle kunna tro att en redaktör sitter och läser manus, böcker och korrektur hela dagarna, men så är det nog inte. Jag sitter i möten (interna och med författare och andra externa samarbetspartners), mejlar väldigt mycket, skriver säljtexter och ser till att all information som behövs till olika tillfällen finns tillgänglig, och jobbar en del med böckerna. Men för mig som mest jobbar med böcker för yngre (0-6-åringar) går det ganska fort att läsa texterna. Men å andra sidan tar det desto längre tid att komma med konstruktiv kritik eller uppmuntran till de upphovspersoner som lämnat in sina alster.

Martin, du är även fackligt förtroendevald, vill du berätta om det?

Martin: Ja, fackligt förtroendevald innebär att jag har haft förmånen att få hjälpa många personer som haft det lite svårt i sitt yrkesliv, suttit med i tråkiga saker som uppsägningsförhandlingar, och deltagit i förändringsarbeten tillsammans med arbetsgivaren. Här har jag lärt mig mycket om arbetsrätt och hur företag fungerar, men också fått en mycket bredare förståelse av hela förlagsvärlden, något jag tror tillför något till mitt vanliga arbete som redaktör/projektledare.